"metanoli" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

metanoliMethanol

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Metanoli: Enintään 50 mg/kgMethanol: höchstens 50 mg/kg
Metanolia enintään 0,1 % dispersiossaMethanol höchstens 0,1 % in der Dispersion
Metanoli, jossa enintään 0,5 % vettä.Methanol mit höchstens 0,5 % Wassergehalt.
Liukenee hyvin veteen, metanoliin ja etanoliinin Wasser, Methanol und Ethanol gut löslich;
282–283 nm:ssä liuoksessa, jossa on 2 mg ainetta 100 ml:ssa metanoliaMaximum bei 282—283 nm (2 mg in 100 ml Methanol)
Kiteet suodatetaan, pestään 5 ml:lla vesimetanoliseosta (1:2) ja kuivatetaan ilmassa.Die Kristalle werden filtriert und mit 5 ml Methanol/Wasser 1:2 gewaschen.
Orgaanisista saostusaineista voidaan käyttää ainoastaan metanolia, etanolia ja 2-propanoliaBei der nachfolgenden Ausfällung werden ausschließlich Methanol, Ethanol oder Propan-2-ol als Fällungsmittel verwendet
Kopolymeeri, vähintään 72 painoprosenttia tereftalaattihappoa ja/tai sen isomeerejä ja sykloheksaanidimetanolia sisältäväCopolymer, mit einem Gehalt an Terephthalsäure und/oder ihren Isomeren und Cyclohexandimethanol von 72 GHT oder mehr
Poly(etyleenitereftalaatin) ja sykloheksaanidimetanolin kopolymeeri, joka sisältää vähintään 10 painoprosenttia sykloheksaanidimetanoliaCopolymer aus Poly(ethylenterephthalat) und Cyclohexandimethanol, mit einem Gehalt an Cyclohexandimethanol von mehr als 10 GHT
Kopolymeeri, jossa on vähintään 72 painoprosenttia tereftaalihappoa ja/tai sen johdannaisia ja sykloheksaanidimetanolia ja johon on lisätty lineaarisia ja/tai syklisiä diolejaCopolymer, bestehend aus 72 GHT oder mehr Terephthalsäure und/oder Derivaten davon und Cyclohexandimethanol, mit linearen und/oder zyklischen Diolen