"merenkulku" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
merenkulkuSeeschifffahrt

Beispieltexte mit "merenkulku"

Alueet, joilla merenkulku ja kalastus on kiellettyFür die Schifffahrt und den Fischfang geltende Sperrgebiete

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

merenkulkukanavaSeekanal
merenkulkuoikeusSeeschifffahrtsrecht
merenkulkupolitiikkaMeerespolitik
Merenkulkualan tukiStaatliche Beihilfen für den Seeverkehrssektor
Kansainvälinen merenkulkujärjestöInternationale Seeschifffahrts-Organisation
kompassit, yksinomaan merenkulkualalleKompasse, einschließlich Navigationskompasse, ausschließlich für die Seeverkehrsindustrie
Merenkulkulaitos vastaa rahaston hallinnosta saman pykälän 4 momentin mukaisesti.Die Seeverkehrsagentur ist gemäß Artikel 26 Absatz 4 für die Verwaltung des Fonds zuständig.
Aiotaanko tukea myöntää merenkulkualalla?Ist die Beihilfe für den Seeverkehr bestimmt?
muut navigointikojeet ja -laitteet, yksinomaan merenkulkualalleAndere Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte, ausschließlich für die Seeverkehrsindustrie
Lento-, merenkulku- ja siviiliradiopaikannus- ja -navigointijärjestelmätFunkortung in der Luft- und Seefahrt sowie zivile Funkortung und Navigationssysteme
Merenkulun ja koko merenkulkuklusterin merkitys vaihtelee huomattavasti eri maissa.Die Bedeutung der Schifffahrt und des gesamten maritimen Sektors ist in den betrachteten Ländern sehr unterschiedlich.
Entinen Liberian pysyvä edustaja Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO).Ehemalige ständige Vertreterin Liberias bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation.
Samoin kuin muukin merenkulkutoiminta, alusten hallinnointi on luonteeltaan maailmanlaajuista liiketoimintaa.Wie jede Tätigkeit im Seeverkehr hat das Schiffsmanagement von Natur aus globalen Charakter.