"lypsylehmä" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
lypsylehmäMilchkuh

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Lypsylehmäpalkkio ja lisätuetMilchprämie und Ergänzungszahlungen
Lypsylehmäpalkkiot ja lisätuetMilchprämien und Ergänzungszahlungen
Lypsylehmäpalkkio, johon sisältyvät asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaiset lisätuetMilchprämie, einschließlich der Ergänzungszahlungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003
7 luku Lypsylehmäpalkkio ja lisätuetKapitel 7 Milchprämie und Ergänzungszahlungen
Muut kuin lypsylehmät mukaan luettuna tarvittaessa työjuhdatKühe außer Milchkühe, einschließlich ggf. Arbeitskühe
mainitun asetuksen IV osaston 7 luvussa säädetyt lypsylehmäpalkkio ja lisätuet;Milchprämie und Ergänzungszahlungen gemäß Titel IV Kapitel 7 der genannten Verordnung;
Tilalla käytettävissä olevan tosiasiallisen rehualan on oltava vähintään yksi hehtaari lypsylehmää kohti.Die effektiv genutzte Weidefläche in den Betrieben muss mindestens einen Hektar je Milchkuh betragen.
Saksassa lypsylehmäpalkkio on tarkoitus sisällyttää tilatukijärjestelmään vuodesta 2005, mutta Itävallassa vasta myöhemmin.Die Einbeziehung der Milchprämie ist in Deutschland ab 2005 vorgesehen, während sie in Österreich erst später erfolgen wird.
Kun laitumella on saatavissa tuoretta ruohoa ja heti kun sääolot sen sallivat, maitoa tuottavat lypsylehmät on pidettävä laitumella vähintään 150 päivää vuodessa.Die Weidezeit darf nicht weniger als 150 Tage im Jahr betragen.