"luomistauti" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
luomistautiBrucellose

Beispieltexte mit "luomistauti"

Lampaan ja vuohen luomistauti (B. melitensis)Schaf- und Ziegenbrucellose (B. melitensis)
Ainoastaan seuraavien tautien osalta: nautojen luomistauti, lampaiden ja vuohien luomistauti (B. melitensis) ja zoonoottinen salmonella, ja ohjelmassa määritellyllä tavalla.Nur für Rinderbrucellose, Schaf- und Ziegenbrucellose (B. melitensis) und zoonotische Salmonellose im Sinne des Programms.
Ainoastaan seuraavien tautien osalta: nautojen luomistauti, lampaiden ja vuohien luomistauti (B. melitensis) ja zoonoottinen salmonella, ja ohjelmassa määritellyllä tavalla.Nur für Rinderbrucellose, Schaf- und Ziegenbrucellose (B. melitensis) und zoonotische Salmonellosen im Sinne des Programms.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Toimenpiteet epäiltäessä luomistautia:Maßnahmen im Falle eines Verdachts auf Brucellose:
niitä ei ole rokotettu luomistautia vastaan ja nesie wurden nicht gegen Brucellose geimpft, und
kaikki yli 18 kuukauden ikäiset kuohitsemattomat urospuoliset eläimet, jotka on rokotettu luomistautia vastaan,alle über 18 Monate alten nicht kastrierten Schafböcke, die gegen Brucellose geimpft wurden,