"liuotin" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
liuotinLösungsmittel

Beispieltexte mit "liuotin"

Liuotin haihdutetaan haihduttimessa 30 °C lämpötilassa tyhjiössä.Das Lösungsmittel durch Destillieren in einem Rotationsverdampfer bei 30 °C im Vakuum eindampfen.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Iiristaustasävytys (liuotinherkkä)regenbogenfarbig irisierende Untergrundeinfärbung (lösungsmittelempfindlich)
Liuotinbensiini (kivihiili), ksyleeni-styreenijae;Solvent Naphtha (Kohle), Xylol-Styrol-Schnitt
Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen;Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch
Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen;Solvent Naphtha (Erdöl), leicht, aliphatisch
Liuotin: etanoli/vesi-seos (noin 60/40 paino-%)Lösungsmittel: Ethanol-Wasser-Gemisch (ca. 60/40 Gew. %)
Liuotinbensiini (kivihiili), sis. kumaronia ja styreeniä;Solvent Naphtha (Kohle), Cumaron-Styrol-haltig
Liuotinbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt nafteeninen;Solvent Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt, leicht, naphthenhaltig
Tisleet (kivihiili), liuotinuute vetykrakattu;Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekrackt
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakatut keskijakeet;Mittlere Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekrackt
Tisleet (kivihiili), nestemäiset liuotinuutteet, primääriset;Destillate (Kohle), flüssige Lösungsmittelextraktion, primär
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu, vedytetty, keski;Mittlere Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekrackt, hydriert
Uutteet (maaöljy), raskas teollisuusbensiiniliuotin, savikäsitelty;Extrakte (Erdöl), schwer, Naphtha, Lösungsmittelextraktion, bleicherdebehandelt
Uutteet (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu kevyt teollisuusbensiiniliuotin;Extrakte (Erdöl), katalytisch reformiert, leicht, Naphtha, Lösungsmittelextraktion
Hiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu;Kohlenwasserstoffe, wasserstoffbehandelte leichte Naphthadestillate, Lösungsmittelraffination