"lentoturvallisuus" auf Deutsch


lentoturvallisuusSicherheit im Luftverkehr

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Euroopan lentoturvallisuusvirastoEuropäische Agentur für Flugsicherheit
Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)
Lentoturvallisuuskomitea kuuli ANACia ja MAIta 26 päivänä kesäkuuta 2013.ANAC und MAI wurden am 26. Juni 2013 vom Flugsicherheitsausschuss gehört.
Lentoturvallisuuskomitea kuuli 19 päivänä marraskuuta 2013 CAAN:n selvitykset siitä, mitä toimia se oli toteuttanut lentoturvallisuuden parantamiseksi Nepalissa.Am 19. November 2013 hörte der Flugsicherheitsausschuss die CAAN zu den Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit in Nepal.
Euroopan lentoturvallisuusvirastolle annettavat tiedotUnterrichtung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
Komissio ja lentoturvallisuuskomitea totesivat seuraavaa:Die Kommission und der Flugsicherheitsausschuss stellten Folgendes fest:
Übersetzungsbüro Logistik
Seit 2003 Erfahrung

on kuullut Euroopan lentoturvallisuusviraston hallintoneuvostoa,nach Anhörung des Verwaltungsrats der Europäischen Agentur für Flugsicherheit,
Myös Conviasa esitti kantansa lentoturvallisuuskomitealle 26 päivänä kesäkuuta 2013.Conviasa wurde am 26. Juni 2013 vom Flugsicherheitsausschuss gehört.
Komissio ja lentoturvallisuuskomitea olivat tyytyväisiä, kun loppuraportti julkaistiin.Die Kommission und der Flugsicherheitsausschuss begrüßten die Veröffentlichung des Abschlussberichts.
LYCAA ja Libyan Airlines olivat lentoturvallisuuskomitean kuultavina 19 päivänä marraskuuta 2013.LYCAA und Libyan Airlines erschienen am 19. November 2013 vor dem Flugsicherheitsausschuss.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle ja kansallisille ilmailuviranomaisille.Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission, die Agentur und die nationalen Luftfahrtbehörden davon in Kenntnis.