"lammas" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

lammasSchaf

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Lammas- ja vuohipalkkioSchaf- und Ziegenprämie
lammas-/vuohitukijärjestelmien osalta tehtäväin Bezug auf die Beihilferegelung für Schafe und Ziegen Überprüfungen
Naudanliha-, lammas- ja vuohipalkkiotZahlungen im Rindfleischsektor sowie im Sektor Schaf- und Ziegenfleisch
muuta kuin kesyä sikaa, nautaa, lammasta ja vuohtaandere als von Hausschweinen, Rindern, Schafen und Ziegen
Nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatuja tuotteita ei ole tehtydie tierischen Erzeugnisse von Rindern, Schafen und Ziegen wurden nicht aus folgenden Materialien gewonnen:
tietämyksen taso lammas- ja vuohipopulaation rakenteesta ja kasvatustavoista;Umfang des Wissens über die Struktur der Schafs- und Ziegenpopulation und die Tierhaltungspraxis;
Nautaeläin- ja lammaspalkkioita varten rehupinta-aloiksi ilmoitetut peltokasvitGemeldete Futterflächen für den Bezug von Rinder- und Schafprämien
Nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saatujen sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonti AEinfuhr von tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten von Rindern, Schafen und Ziegen
Jalostusohjelmiin ovat tähän mennessä voineet osallistua vain jalostusarvoltaan korkealuokkaiset lammaskarjat.Bisher konnten nur Schafsherden mit hohem genetischem Wert an Züchtungsprogrammen teilnehmen.