"laina" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
lainaDarlehen

Beispieltexte mit "laina"

EIP:n lainaEIB-Darlehen
EHTY:n lainaEGKS-Darlehen
julkinen lainaöffentliche Anleihe
Euratomin lainaEuratom-Darlehen
kansainvälinen lainainternationale Anleihe
[…]-pankin myöntämä lainaDarlehen der […] Bank
Rahoitusvälineistä osoitettava tuki: laina tai vastaavaUnterstützung durch Finanzinstrumente: Darlehen oder Gleichwertiges
Tromsin läänin myöntämä laina ja sen anteeksiantaminenDarlehen der Provinz Troms und der nachfolgende Erlass dieses Darlehens und
Tammikuun 12 päivänä 2006 myönnetty laina (toimenpide 14)Darlehen vom 12. Januar 2006 (Maßnahme 14)
Heinäkuun 6 päivänä 2007 myönnetty laina (toimenpide 16)Darlehen vom 6. Juli 2007 (Maßnahme 16)
Tromsin läänin NAC:lle myöntämä laina ja sen anteeksiantaminenDarlehen der Provinz Troms an das NAC und anschließender Erlass dieses Darlehens
mahdollisuus lyhentää lainaa tai kuolettaa laina kokonaan varhaisessa vaiheessa ilman sakkoa.keine Sanktionen für eine vorfristige vollständige oder teilweise Rückzahlung.
Teillä on mahdollisuus maksaa tämä laina ennenaikaisesti takaisin joko kokonaan tai osittain.Sie können den Kredit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

lainanhoitokustannuksetKreditkosten
lelulainaamoLudothek
lainausZitat
LainatyypitArten von Darlehen
LainantakausvälineDie Bürgschaftsfazilität soll
lainan ottaminenAnleihe
Lainanottajan turvaSchutzmaßnahmen für Darlehensnehmer
Laina-aika: [laina-aika]Laufzeit des Kredits: [Laufzeit]
Lainat luottolaitoksilta.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
Lainantakausvälineen kestoLaufzeit der Bürgschaftsfazilität
EU:n antolainaEU-Darlehen
yhteisön antolainaGemeinschaftsdarlehen
Osasto 8: LainatTitel 8: Anleihen und Darlehen
Tuki lainanantajalleBeihilfe für den Kreditgeber
Tuki lainanottajalleBeihilfe für den Kreditnehmer
Kotitalouksien asuntolainat:Für Wohnungsbaukredite an private Haushalte:
kiinnelainajärjestelystä (Islanti)über die Hypothekarkreditregelung (Island)
Pankkitalletukset ja lainatBankguthaben und Kredite
Talletukset ja lainasaamisetEinlagen und Kreditforderungen
Etuuskohtelun mukaiset lainatDarlehen zu Sonderbedingungen
Etuuskohtelun mukaiset lainajärjestelytPolicy Loans zu Sonderbedingungen
Takaisinostosopimukset ja arvopaperilainaus.Rückkaufvereinbarungen und Wertpapierleihe.
Lainat ja vastaanotetut talletuksetEntgegengenommene Kredite und Einlagen
Lainakoron muutoksia koskevat tiedotAngaben zu Änderungen des Sollzinssatzes
Lainakorko on ilmoitettava prosenttiarvona.Der Sollzinssatz ist als Prozentwert anzugeben.
lainanotto- ja lainanantotoimenpiteiden osalta:hinsichtlich der Anleihe- und Darlehenstransaktionen
Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa.Der Kreditnehmer befindet sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten.
Lainantakausvälineen ensisijaiset tavoitteet ovat seuraavat:Für die Bürgschaftsfazilität gelten folgende Prioritäten:
Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimukset, sekalainen luotonantoKredite, Einlagen, Reverse-Repo-Geschäfte, Sonstiges
20 miljoonan euron osakkuuslainaBeteiligungsdarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR
uusi pääoman korotus ja osakaslainaEine weitere Kapitalerhöhung und ein weiteres Gesellschafterdarlehen
Tuensaaja on yleensä lainanottaja.Beihilfebegünstigter ist in der Regel der Kreditnehmer.
Julkinen velka – nollakuponkilainatÖffentliche Schulden — Nullkuponanleihen
Seuraavaa erää ei käsitellä lainana:auf Treuhandbasis gewährte Kredite
Tutkimuksen ja innovoinnin lainarahoitusväline:Die Kreditfazilität für FuI:
Arvopaperien lainaksianto ja takaisinostosopimuksetLombardkredite und Wertpapierpensionsgeschäfte
Valtionlaina: liikkeeseenlaskijan täydellinen nimiBei öffentlichen Schuldtiteln: vollständiger Name des Emittenten
käänteisiin asuntolainasopimuksiin, joissa luotonantajaImmobilienverzehrkreditverträge, bei denen der Kreditgeber