"lääke" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
lääkeMedikament

Beispieltexte mit "lääke"

geneerinen lääkegenerisches Arzneimittel
rauhoittava lääkeTranquilizer
Silavan levittäminen iholle oli vuosisatojen ajan ainoa tehokkaana pidetty lääke tähän vaivaan.Jahrhundertelang galt die Behandlung der Haut mit Speck als einzig wirksames Mittel gegen dieses Leiden.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

lääkekulutArzneikosten
lääketeollisuuuspharmazeutische Industrie
lääkelainsäädäntöArzneimittelrecht
lääketiedeMedizin
työlääketiedeArbeitsmedizin
lääketieteellinen koulutusmedizinischer Unterricht
lääketieteellinen tutkimusmedizinische Forschung
lääkeaineiden nimikkeistöpharmazeutische Nomenklatur
lääketieteellinen diagnoosimedizinische Diagnose
lääketieteellinen erikoistuminenmedizinisches Fachgebiet
ensiapu, lääkehoitoErste Hilfe, ärztliche Behandlung
Euroopan lääkevirastoEuropäische Arzneimittel-Agentur
vaihtoehtoinen lääketiedealternative Medizin
vaihtoehtolääketieteen harjoittajanicht anerkannter Heilberuf
Lääketurvajärjestelmän kantatiedoston sisältöInhalt der Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation
Lääketieteessä käytettävät sähködiagnoosilaitteetElektrodiagnoseapparate für medizinische Zwecke
Mauste- ja lääkekasvitDuft-, Heil- und Gewürzpflanzen
Mauste- ja lääkekasvitHeil-, Duft- und Gewürzpflanzen
tietotekniikan käyttö lääketieteessäDatenverarbeitung in der Medizin
lääketieteelliset ja kirurgiset kojeetmedizintechnische Ausrüstung
lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja -välineetmedizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen
Lääketurvajärjestelmän kantatiedoston liitteen sisältöInhalt des Anhangs zur Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation
lääketieteellisistä syistä säännöllisesti vierailevat henkilöt;Personen, die sich im bereisten Staat regelmäßig medizinischen Behandlungen unterziehen;
Lääketurvajärjestelmän kantatiedostoon sisältyvien asiakirjojen muotoForm der in der Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthaltenen Unterlagen
Lääketurvatoimintaa koskeville laatujärjestelmille asetettavat vähimmäisvaatimuksetMindestanforderungen an die Qualitätssysteme für die Durchführung der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten
Lääketurvajärjestelmän kantatiedoston on sisällettävä vähintään kaikki seuraavat tiedot:Die Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthält mindestens alles Folgende:
Muu lääketieteellistä apua edellyttävä sairauspsychisch krank anderes Leiden, das medizinische Hilfe erfordert
Euroopan lääkevirasto – Rahoitusosuus osastoon 3Europäische Arzneimittel-Agentur — Beitrag zu Titel 3
raskauden keskeyttäminen lääketieteellisin perusteinindizierte Abtreibung
Hammas-, suu- ja leukakirurgia (lääketieteen peruskoulutus)Kiefer- und Gesichtschirurgie (Grundausbildung des Arztes)
zoonoottisen salmonellan isolaattien mikrobilääkeherkkyyden testaus;Testung der Empfindlichkeit gegenüber antimikrobiellen Mitteln bei Isolaten zoonotischer Salmonellen;
varmistetaan riippumattomuus lääketurvatoimintatehtävien suorittamisessa;Sicherstellung der Unabhängigkeit bei der Durchführung der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten;
erityiskoulutus lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä varten.eine spezifische Ausbildung im Bereich der medizinischen Begutachtung absolviert haben.