"koheesiorahasto" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
koheesiorahastoKohäsionsfonds

Beispieltexte mit "koheesiorahasto"

Koheesiorahasto – Aikaisempien hankkeiden loppuun saattaminen (ennen vuotta 2007)Kohäsionsfonds — Abschluss früherer Projekte (aus der Zeit vor 2007)
Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja Euroopan sosiaalirahasto.Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Kohäsionsfonds und Europäischer Sozialfonds
koheesiorahasto vastaa yhdestä kolmanneksesta ja rakennerahastot kahdesta kolmanneksesta.ein Drittel aus dem Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Koheesiorahastosta ei tuetaDer Kohäsionsfonds unterstützt nicht:
Koheesiorahaston tuen laajuusInterventionsbereich des Kohäsionsfonds
Koheesiorahastomäärärahoista rahoitetut riskinjakovälineetAus Mitteln des Kohäsionsfonds finanzierte Risikoteilungsinstrumente
Koheesiorahaston perustaminen ja kohdeErrichtung des Kohäsionsfonds und Gegenstand
Koheesiorahaston määrärahoista rahoitetut riskinjakovälineetAus den Mitteln des Kohäsionsfonds finanzierte Risikoteilungsinstrumente
koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisestaüber den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006
Koheesiorahaston rahoitukseen oikeutetut jäsenvaltiot luetellaan liitteessä IV.Die Mitgliedstaaten, die für eine Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds in Frage kommen, sind in Anhang IV aufgeführt.
Koheesiorahaston tukea saavat toimenpideohjelmat on laadittava kansallisella tasolla.Die aus dem Kohäsionsfonds unterstützten operationellen Programme werden auf nationaler Ebene erstellt.
Koheesiorahastosta liikennealalla siirrettyihin varoihin liittyvät erityiset ehdotuspyynnötSpezifische Aufrufe für vom Kohäsionsfonds im Verkehrssektor übertragene Mittel
Koheesiorahaston tuki Verkkojen Eurooppa -välineen soveltamisalaan kuuluville liikenneinfrastruktuurihankkeilleUnterstützung durch den Kohäsionsfonds von Verkehrsinfrastrukturprojekten im Rahmen der Fazilität "Connecting Europe"
EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston tukitoimiluokatInterventionskategorien für den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds
koheesiorahaston rahoitukseen oikeutetuista jäsenvaltioistaListe der für eine Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds in Frage kommenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4
koheesiorahaston tukeen 90 artiklan 3 kohdan mukaisesti tukikelpoisia jäsenvaltioita vartenMethode für die Mittelzuweisung für die im Rahmen des Kohäsionsfonds förderfähigen Mitgliedstaaten nach Artikel 90 Absatz 3
koheesiorahastosta,eine realistische und ausgereifte Planung für Projekte, für die Unterstützung aus dem EFRE und dem Kohäsionsfonds vorgesehen ist.
koheesiorahastosta myönnettävän tuen laskemiseenMethodik für die Berechnung der Unterstützung aus dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds für Klimaschutzziele