"kirjasto" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

kirjastoBibliothek

Beispieltexte mit "kirjasto"

yleinen kirjastoöffentliche Bibliothek
eduskunnan kirjastoParlamentsbibliothek
tieteellinen kirjastowissenschaftliche Bibliothek
symbolien, viivatyylien ja täyttötyylien kirjastoEine Bibliothek der Symbole (symbols), Linienarten (line styles) und Füllarten (fill styles):

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

äänitekirjastoDiskothek
lastenkirjastoJugendbücherei
kansalliskirjastoStaatsbibliothek
korkeakoulukirjastoUniversitätsbibliothek
virtuaalikirjastovirtuelle Bibliothek
Sisävesien ECDIS-järjestelmän esityskirjastoDarstellungsbibliothek für Inland ECDIS
kirjaston teosten sidonta ja konservointi,die Kosten von Buchbindearbeiten und der Erhaltung der Werke der Bibliothek,
Esityskirjastossa on viisi hakutaulukkoa:Die Darstellungsbibliothek enthält fünf Look-up-Tafeln:
Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenotAusgaben für Dokumentation, Bibliothek und Archivierung
vähäiset muutokset kolmansien osapuolten valmistamiin osiin (esim. käyttöjärjestelmän tai kirjaston päivitykset)geringe Änderungen an Komponenten Dritter (z. B. Betriebssystem oder Aktualisierungen von Bibliotheken),
Taide-, kirjasto- ja museopalvelut, eläintarhat, kasvitieteelliset puutarhat, historialliset kohteet ja muut kulttuuripalvelut.Erbringungen von künstlerischen Dienstleistungen sowie Dienstleistungen von Bibliotheken, Museen, zoologischen und botanischen Gärten, historischen Stätten und anderen Kulturdienstleistungen.
Julkisen sektorin tietojen saatavuus (myös avoin data, sähköiset kulttuuripalvelut, digitaalikirjastot, digitaalinen sisältö ja sähköiset matkailupalvelut)Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors (einschließlich offener Daten, E-Kultur, digitaler Bibliotheken, digitaler Inhalte und E-Tourismus)
seuraavat innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden kustannukset: toimistotilat, tietopankit, tekniset kirjastot, markkinatutkimukset, laboratorion käyttö sekä laatumerkintä-, testaus- ja sertifiointipalvelut.bei innovationsunterstützenden Dienstleistungen: die Kosten für Büroflächen; Datenbanken; Fachbüchereien; Marktforschung; Nutzung von Laboratorien; Gütezeichen, Tests und Zertifizierung.