"kasvisto" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

kasvistoPflanzenbestand

Beispieltexte mit "kasvisto"

ävesikalastus ja sisävesien eläimistö ja kasvisto – aloitustuki nuorille kalastajilleBinnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Unternehmensgründungen junger Fischer
ävesikalastus ja sisävesien eläimistö ja kasvisto – kalasatamat, kalastussuojat ja purkupaikatBinnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Fischereihäfen, Schutzeinrichtungen und Anlandestellen
ävesikalastus ja sisävesien eläimistö ja kasvisto – innovoinnin kehittäminen ja helpottaminenBinnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Entwicklung und Förderung von Innovationen
Sisävesikalastus ja sisävesien eläimistö ja kasvisto – työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistäminenBinnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Förderung des Humankapitals und des sozialen Dialogs
Sisävesikalastus ja sisävesien eläimistö ja kasvisto – aluksiin ja energiatehokkuustarkastuksiin ja –järjestelmiin tehtävät investoinnitBinnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Investitionen an Bord und in Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Tietyssä elinympäristössä esiintyvä kasvistotyyppi.Der in einem bestimmten Lebensraum auftretende Vegetationstyp.
Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimusÜbereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen