"kansalaisuus" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

kansalaisuusStaatsangehörigkeit

Beispieltexte mit "kansalaisuus"

Euroopan kansalaisuuseuropäische Staatsbürgerschaft
oikeushenkilöiden kansalaisuusStaatsangehörigkeit einer juristischen Person
Turvallisuus ja kansalaisuusSicherheit und Unionsbürgerschaft
Äidin kansalaisuus (maa)Land der Staatsangehörigkeit der Mutter
Kansalaisuus (kansalaisuudet) tai tavanomainen asuinmaa, jos katsotaan kansalaisuudettomaksi:Staatsangehörigkeit(en) oder bei Staatenlosen das Land, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben:
kansalaisuus (maa): ilmoittavan maan kansalainen; muun EU-maan kansalainen; EU:n ulkopuolisen maan kansalainen,Staatsangehörigkeit: Staatsangehöriger des Wohnsitzstaates; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedstaats; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Staates,
Menettänyt Saudi-Arabian kansalaisuuden, Taleban-hallinnon myöntämä Afganistanin kansalaisuus.Staatsangehörigkeit: saudi-arabische Staatsangehörigkeit aberkannt, afghanische Staatsangehörigkeit vom Taliban-Regime verliehen.
todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan tai josta selvästi ilmenee kansalaisuus.Staatsangehörigkeitsbescheinigungen und sonstige amtliche Dokumente, aus denen die Staatsangehörigkeit deutlich hervorgeht.
Asuinpaikka tai kansalaisuus (merkitkää valtio):haben ihren Wohnsitz in oder sind Staatsbürger von:
velallisen kansalaisuus ja hänen ammattinsa tai toimensa, jos ne ovat velkojan tiedossa,die Staatsangehörigkeit des Verpflichteten, seinen Beruf bzw. seine Beschäftigung, soweit diese Angaben dem Berechtigten bekannt sind;
kuolleet eriteltyinä seuraavasti: ikä, sukupuoli, syntymävuosi, asuinalue, syntymämaa, kansalaisuus (maa) ja kuolinkuukausi.Tode nach Alter, Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnsitzregion, Geburtsland, Land der Staatsbürgerschaft und Geburtsmonat.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 artiklan mukaan unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.Gemäß Artikel 20 AEUV tritt die Unionsbürgerschaft zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

kaksoiskansalaisuusdoppelte Staatsangehörigkeit
Kansalaisuus: a) Libyan, b) Irlannin.Staatsangehörigkeit: a) libysch, b) irisch.
Kansalaisuus: oletettavasti Egyptin kansalainen.Staatsangehörigkeit: vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger.
Tekninen erittely on sama kuin kohdassa ”kansalaisuus (maa)”Nähere Erläuterungen wie für den Punkt „Land der Staatsangehörigkeit“.
perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020zur Einrichtung des Programms "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" für den Zeitraum 2014 bis 2020
Jos sinulle myönnetään jonkin Dublin-maan kansalaisuus, sormenjälkitietosi poistetaan tietokannasta.Falls Sie später die Staatsbürgerschaft eines Dublin-Landes erhalten, werden Ihre Fingerabdrücke gelöscht.
Tällä asetuksella perustetaan perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma, jäljempänä 'ohjelma'.Mit dieser Verordnung wird ein Programm "Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft" (im Folgenden "Programm") aufgelegt.
Jos sinulle myönnetään jonkin Dublin-maan kansalaisuus, sormenjälkitietosi poistetaan tietokannasta välittömästi.Falls Sie die Staatsbürgerschaft eines Dublin-Landes erhalten, werden Ihre Fingerabdrücke zu diesem Zeitpunkt gelöscht.