"kalsium" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
kalsiumKalzium

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Kalsiumpiialuminaatti; alumiinikalsiumsilikaattiCalciumaluminosilicat; Calciumsilicoaluminat; Aluminiumcalciumsilicat
Omenahapon kalsiumsuolaCalciumsalz der Äpfelsäure
Algiinihapon kalsiumsuolaCalciumsalz der Alginsäure
D-glukonihapon kalsiumsuolaCalciumsalz der D-Gluconsäure
sitruunahapon kalsiumsuolatCalciumsalze der Zitronensäure
ortofosforihapon kalsiumsuolatCalciumsalze der Orthophosphorsäure
kalsiumia (dikalsiumfosfaattina) 88,5 mgCalcium (als dibasisches Calciumphosphat) 88,5
Kalsiumfosfonaattifenaatti, kivennäisöljyyn liuotettuCalciumphosphonat-Phenat, in Mineralöl gelöst
Kalsiumaskorbaattidihydraatti; 2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktonin kalsiumsuolaCalciumascorbatdihydrat; Calciumsalz von 2,3-Didehydro-L-threohexon-1,4-lactondihydrat
Fosforihappo, kalsiumnikkelisuola; [7]Phosphorsäure, Calcium-Nickel-Salz [7]
Syklamaatti, syklaamihapon kalsiumsuolaCyclamat; Calciumsalz der Cyclohexylsulfaminsäure
Kahdenarvoinen kalsiumfosfaatti; Dikalsiumortofosfaattizweibasiges Calciumphosphat; Dicalciumorthophosphat
Yhdenarvoinen kalsiumfosfaatti; Monokalsiumortofosfaattieinbasiges Calciumphosphat; Monocalciumorthophosphat
Hapan kalsiumpyrofosfaatti; Monokalsiumdivetypyrofosfaattisaures Calciumpyrophosphat; Monocalciumdihydrogenpyrophosphat
kalsiumsyanamidi, myös puhdas tai öljyllä käsitelty;Calciumcyanamid (Kalkstickstoff), auch rein, auch mit Öl getränkt;
kalsiumkarbonaatti, kalsium- ja magnesiumkarbonaatti (10)Calciumcarbonat, Calcium-Magnesiumcarbonat (10)
Kalsium- ja magnesiumkarbonaatit on otettava aina huomioon.Kalzium- und Magnesium-Karbonate müssen stets berücksichtigt werden.
kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seoksetDoppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)
Kalsiumformiaatissa olevan kalsiumin ja formiaatin määrittäminenBestimmung von Calcium und Formiat in Calciumformiat
kalsiumsilikaatti (E552), magnesiumsilikaatti (E553a) ja talkki (E553b).Calciumsilicat (E 552), Magnesiumsilicat (E 553a) und Talkum (E 553b).
Kalsiummonovetyfosfaatti; Kalsiumvetyortofosfaatti; Sekundäärinen kalsiumfosfaattiCalciummonohydrogenphosphat; Calciumhydrogenorthophosphat; sekundäres Calciumphosphat
Myös kalsium- ja kaliumsuola sallitaan.”Das Calcium- und das Kaliumsalz sind ebenfalls zugelassen.“
Luonnon kalsium- tai alumiinikalsiumfosfaatitNatürliche Calcium- und Aluminiumcalciumphosphate
jossa on enintään 97 painoprosenttia kalsiumfluoridiamit einem Gehalt an Calciumfluorid von 97 GHT oder weniger
Absorbenttina käytetään yleensä kalsiumkarbonaattia.Als Absorptionsmittel dient Calciumcarbonat.
Zirkoniumdioksidi, kalsiumoksidilla stabiloitu, jauheenaZirkondioxid, mit Calciumoxid stabilisiert, in Pulverform
Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsiumsinkkisuolaCalciumzinksalz eines Copolymers aus Maleinsäure und Methylvinylether
Kolmenarvoinen kalsiumfosfaatti; Kalsiumortofosfaatti; Pentakalsiumhydroksimonofosfaatti; Kalsiumhydroksiapatiittidreibasiges Calciumphosphat; Calciumorthophosphat; Pentacalciumhydroxymonophosphat; Calciumhydroxyapatit