"kaasu" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

kaasuGas

Beispieltexte mit "kaasu"

Kaasu saa yleensä aikaan nousevaa vaahtoa, joka valuu juomalasin reunojen yli.Dieses Gas führt normalerweise zur Bildung von Schaum, der über den Rand des Glases hinausströmt.
Kaasu sekoittuu ja laimenee pakokaasuun, mutta se ei saa reagoida pakoputkessa.Das Gas wird mit dem Abgas vermischt und dadurch verdünnt, darf aber nicht im Auspuffrohr reagieren.
Väritön ja hajuton, helposti syttyvä kaasufarblos, geruchlos; leicht entzündliches Gas
8 artikla: Kaasu ja lämpöArtikel 8: Gas und Wärme
Syttyvä kaasu tai kaasuseosEntzündbares Gas oder Gasgemisch
aine on kaasu tai voimakkaasti haihtuva aine.wenn es sich um ein Gas oder einen leichtflüchtigen Stoff handelt.
Väritön kaasu tai neste, jolla on mieto ominaishajufarblos; Gas oder Flüssigkeit mit schwachem, charakteristischem Geruch

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

palamiskaasuAbgas
maakaasuErdgas
kaasuputkiGasfernleitung
biokaasuBiogas
jalokaasuEdelgas
kaasuverkon ylikuormitus.Engpässe im Gasnetz.
Kaasuaineosien määrittäminenBestimmung der gasförmigen Bestandteile
kaasupäästöjen vähentäminenVerringerung der Emissionen von Treibhausgasen
Kaasuanalysaattorin tarkastaminenÜberprüfung des Gasanalysators
Kaasuanalysaattorien tarkistaminenÜberprüfung der Gasanalysatoren
savukaasun N2O-pitoisuudet;die N2O-Konzentration im Abgas,
Savukaasuputkistojen äänenvaimentimetEinsatz von Schalldämpfern an Abgaskaminen
Kasvihuonekaasupäästöjen kustannuksetKosten der Treibhausgasemissionen
Maakaasu: 0,47 NOK/standardikuutiometri.Erdgas: 0,47 NOK pro Normkubikmeter
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenVerringerung von Treibhausgasemissionen
Kaasun lineaarinopeuden määrittäminenBestimmung der linearen Strömungsgeschwindigkeit
Kaasumaisten vertailupolttoaineiden eritelmätVorschriften für gasförmige Bezugskraftstoffe
Kaasuliekkien sytyttämiseen öljylähteillä.Munition zum Anzünden von Gasfackeln an Ölquellen.
kaasupolttoainesäiliön sisätilavuus kuutiometreinäInnenvolumen des Behälters für gasförmigen Kraftstoff in m3
luonnonkaasukaasumainenErdgas, in gasförmigem Zustand
hiilivarastot ja kasvihuonekaasut;Kohlenstoffspeicher und Treibhausgase,
Pakokaasupäästöjä koskevat testituloksetErgebnisse der Abgasemissionsmessungen
muut pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmät.alle anderen Abgasnachbehandlungssysteme.
Rasvahappometyyliestereiden kaasukromatografimääritys (GC)GC-Analyse der Fettsäuremethylester
Kaasun kompressointilaitos Kipissä (EL)Kompressorstation in Kipi (EL)
kaasunpoistolaite liikkuvaa faasia varten,Entgaser für die mobile Phase.
kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava.Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.
Kaasupäästöjen näytteenotto ja analysointiProbenahme und Analyse gasförmiger Emissionen
kaasukäyttöiset taskusytyttimet, uudelleen täytettävätTaschenfeuerzeuge, für Gas, nachfüllbar
Kaasu- ja kaksipolttoainemoottoreiden vaatimustenvastaisuusNichtübereinstimmung von Gas- und Zweistoffmotoren
Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimetKraftfahrzeugscheinwerfer mit Gasentladungs-Lichtquellen
joko bensiini (E5) tai nestekaasuentweder Ottokraftstoff (E5) oder Flüssiggas,
Pilottihanke – Energiahuollon varmuus – LiuskekaasuPilotprojekt zur Sicherheit der Energieversorgung — Schiefergas
Öljy, kaasu- tai kemikaaliverkkoÖl-, Gas- oder Chemikaliennetz
Öljy, kaasu- tai kemikaaliverkot.Öl-, Gas- oder Chemikaliennetze.
raakaöljyn ja maakaasun etsintä;Exploration von Erdöl und Erdgas,
Itsesyttymislämpötila (nesteet ja kaasut)Selbstentzündungstemperatur (Flüssigkeiten und Gase)
Pakokaasun kokonaismassavirta syklin aikanaGesamtmassendurchsatz über den gesamten Zyklus
Pakokaasun massavirta märkäpainon perusteellaMassendurchsatz des Abgases, feucht
Kahta polttoainetta käyttävät kaasumoottoriajoneuvotFahrzeuge mit Zweistoffbetrieb