"jakelija" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
jakelijaVertriebshändler

Beispieltexte mit "jakelija"

kun tuottaja tai jakelija tietää, että viranomaisille on jo tiedotettu asiasta ja että niillä on kaikki tarvittavat tiedot hallussaan.wenn dem Hersteller/Händler bekannt ist, dass die Behörden bereits unterrichtet sind und über alle erforderlichen Informationen verfügen.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Jakelijat (suuret kauppaketjut, tukkukauppiaat, vähittäiskauppiaat, pitopalvelut, ruokalat, ravintolat)Vertrieb (Supermärkte, Großhändler, Einzelhändler, Bewirtungsbetriebe, Kantinen, Gaststätten),
Viejän/tuojan nimi, osoite ja yhteystiedot:JAKELIJA ja VÄHITTÄISMYYJÄ11.Name, Anschrift und Kontaktinformationen des Exporteurs/Importeurs:GROSS- UND EINZELHÄNDLER11.
Tällaisessa tapauksessa viranomaisen on ilmoitettava asiasta tuottajalle tai jakelijalle viipymättä.In diesem Fall muss die die Meldung empfangende Behörde unverzüglich den Hersteller oder Händler benachrichtigen.
Tuottajat ja jakelijat eivät ehkä kuitenkaan ole toteuttaneet (tai eivät voi toteuttaa) kaikkia tarvittavia toimenpiteitä.Allerdings haben sie unter Umständen nicht alle notwendigen Maßnahmen getroffen (oder waren dazu nicht in der Lage).
määrätään valmistajat ja jakelijat vetämään tuote pois markkinoilta, hankkimaan se takaisin kuluttajilta ja hävittämään se.Hersteller und Händler anzuweisen, ein Produkt zurückzunehmen, vom Verbraucher zurückzurufen und zu vernichten.
Kyselylomakkeeseen saatiin vastaukset myös yhdeltä jälleenmyyjältä, yhdeltä jakelijalta ja kahdelta jälleenmyyjien ja jakelijoiden järjestöltä.Außerdem übermittelten ein Einzelhändler, ein Vertreiber und zwei Verbände von Einzelhändlern und Vertreibern beantwortete Fragebögen.
Tuottajat ja jakelijat voisivat antaa viranomaisille alustavia tietoja tuotteeseen liittyvästä mahdollisesta vaarasta heti, kun ne ovat sellaisesta tietoisia.Die Hersteller und Händler können den Behörden Vorabinformationen über ein potenzielles Produktrisiko geben, sobald sie davon Kenntnis erlangen.