"jää" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
jääEis

Beispieltexte mit "jää"

Kokonaistyöllisyysaste jää kuitenkin alle EU-15:n keskiarvon.Dennoch liegt die Gesamtbeschäftigungsquote weiterhin unter dem EU-15-Schnitt.
Osallistuminen koulutukseen jää edelleen EU-15:n keskiarvosta.Der Anteil der Personen, die an einer Aus- oder Weiterbildung teilnehmen, liegt unter dem EU-15-Schnitt.
Jos lisenssejä jää käyttämättä, ne voidaan siirtää luokkaan 7.Bei fehlender Inanspruchnahme können diese Lizenzen auf die Kategorie 7 übertragen werden.
Pankkilaitosten tarjonta jää todennäköisesti noin 10 miljardiin euroon vuodessa.Die Banken dürften 2013 nur rund 10 Mrd. EUR anbieten.
niiden soveltamisalan ulkopuolelle jää tuki terästeollisuudelle 1 päivästä tammikuuta 2003,sie schließen ab dem 1. Januar 2003 Beihilfen für die Stahlindustrie aus;
alullepanevalle laitokselle ei jää välitöntä tai välillistä määräysvaltaa siirrettyihin vastuisiin.der Originator behält nicht die effektive oder indirekte Kontrolle über die übertragenen Risikopositionen.
Kalastustuotteiden jäähdyttämiseen käytettävä jää on tehtävä juomakelpoisesta vedestä tai puhtaasta vedestä.Zur Kühlung der Fischereierzeugnisse verwendetes Eis muss aus Trinkwasser oder sauberem Wasser hergestellt werden.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

jäädyttäminenGefrieren
jäätelöSpeiseeis
maatalousylijääAgrarüberschuss
tuotantoylijääProduktionsüberschuss
ylijäämävarastoüberhöhte Lagerbestände
jäädytetty tuotegefrorenes Lebensmittel
jäähdytetty tuotegekühltes Lebensmittel
jäähdytyskanavan mitat.die Abmessungen der Belüftungsleitung.
Jäähdytyksen nimellisottotehoNenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb
Pohjoinen jäämeriNordpolarmeer
Eteläinen jäämeriSüdpolarmeer
jälkeenjääneen etuusLeistung für Hinterbliebene
talousarvion alijääHaushaltsdefizit
palkkojen jäädyttäminenLohnstopp
Jäähdytys- ja ilmastointitekniikkaKälte- und Klimatechnik
jäähdytyskanavan (tuuletuskanavan) leveysBreite des Kühlungskanals (Belüftungskanals)
Jäännösöljyt (maaöljy), isobutaaninpoistotorni;Rückstandsöle (Erdöl), Isobutanabtrennungskolonne
Jäännökset (kivihiiliterva), antraseeniöljytisle;Rückstände (Kohlenteer), Anthracenöldestillation
Jäännökset (kivihiiliterva), kreosoottiöljytisle;Rückstände (Kohlenteer), Kreosotöldestillation
tuore tai jäähdytetty:frisch oder gekühlt:
Koko kansantalouden toimintaylijääBetriebsüberschuss der Volkswirtschaft
Bruttotoimintaylijäämä ja bruttosekatuloBruttobetriebsüberschuss und Bruttoselbständigeneinkommen
Ahtoilmajäähdytyksellä varustetut moottoritMotoren mit Ladeluftkühlung
Uutejäännökset (kivihiili), kreosoottiöljyhappo;Extraktrückstände (Kohle), Kreosotölsäure
Jäähdytysilman käyttö on sallittu.Die Verwendung von Kühlluft ist zulässig.
jäähdytysjärjestelmä (ilma, vesi, öljy)Kühlsystem (Luft, Wasser, Öl);
Jääkaapit ja pakastimet, kotitaloustyyppisetKühl-, Gefrierschränke, Tiefkühltruhen, für den Haushalt
Jäähdytysilman virtausnopeus muissa tapauksissa:Geschwindigkeit der Kühlluft in anderen Fällen:
Jäähdytyskylvyn lämpötilan seuraamista varten.Zur Überwachung der Temperatur des Kühlers.
Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi – tyyppi: …Wassertemperaturfühler — Typ: …
Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut kevyet, aromaattiset;Rückstände (Erdöl), dampfgekrackt, leicht, aromatisch
vapaaehtoinen kokoluokille 0 ja 1–9 työntekijääFakultativ für die Größenklassen 0 und 1-9 Beschäftigte
muut, tuoreet tai jäähdytetyt:andere, frisch oder gekühlt:
Toimintaylijäämä, netto / sekatulo, nettoBetriebsüberschuss, netto/Selbständigeneinkommen, netto
Työvoimakustannukset työntekijää kohti (EUR)Arbeitskosten pro Angestellten (EUR)
lisäksi jäähdytettävien jarrulevyjen tapauksessa:bei belüfteten Bremsscheiben zusätzlich:
Uutejäännökset (kivihiili), hapan bentsolifraktio;Extraktrückstände (Kohle), Benzolfraktion sauer
Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohtiDurchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten
Tisleet (kivihiiliterva), bentseenifraktio, tislausjäännökset;Destillate (Kohlenteer), Benzolfraktion, Destillationsrückstände;