"islam" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
islamIslam

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

islamilainenMuslim
islamilainen valtioislamischer Staat
Iranin islamilainen tasavaltaIslamische Republik Iran
Afganistanin islamilainen tasavaltaIslamische Republik Afghanistan
Turkislampaanvuotien käsittely saattaa edellyttää suurempaa vesimäärää.Schaffelle mit Wolle können einen höheren Wasserverbrauch erforderlich machen.
Rakennus tai rakenne, jonka päätarkoituksena on palvella islamilaisen yhteisön uskonnollisia menoja.Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer muslimischen Gemeinschaft dient.
Pakistanin islamilaisen tasavallan julkilausuma takaisinottoa koskevista sopimuksista annetusta julistuksesta.Erklärung der Islamischen Republik Pakistan zur Erklärung zu Wiederaufnahmeabkommen.
Pakistanin islamilainen tasavalta jätti luokkien välisiä siirtoja koskevan pyynnön 24 päivänä toukokuuta 2004.Am 24. Mai 2004 beantragte die Islamische Republik Pakistan Übertragungen zwischen bestimmten Kategorien.
HDSL jatkaa monien Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) alusten todellisena omistajana ja edunsaajana.HDSL hat eine Reihe von Schiffen der Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) als wirtschaftlicher Eigentümer übernommen.
Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon seuraavat lausumat:Die Bevollmächtigten der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan haben folgende Erklärungen zur Kenntnis genommen:
Lisätietoja: yhteyksiä Jemaah Islamiyah -järjestöön ja International Islamic Relief Organization -järjestön aluetoimistoihin Filippiineillä.Weitere Angaben: Verbindungen zur Jemaah Islamiyah und zur International Islamic Relief Organisation, Philippines, Branch Offices.