"investointituki" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

investointitukiInvestitionsbeihilfe

Beispieltexte mit "investointituki"

Energia-alan investointitukiInvestitionsbeihilfen im Energiesektor
C/5 f) Investointituki viimeksi kuluneina viitenä vuotenaC/5 f) Investitionsbeihilfen in den vergangenen fünf Jahren
Kuinka investointituki otetaan huomioon toimintatuen tarpeesta päätettäessä?Wie wird die Investitionsbeihilfe bei der Feststellung des Bedarfs an Betriebsbeihilfen berücksichtigt?
Yrityshautomoiden kehittämisen tukeminen ja investointituki itsenäiseksi ammatinharjoitta-jaksi ryhtymiselle, mikroyrityksille ja yritysten perustamiselleUnterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen
yrityshautomoiden kehittämisen tukeminen ja investointituki itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiselle, mikroyrityksille ja yritysten perustamiselle;Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren und Investitionsunterstützung für Selbstständige, Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen;

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Investointituki, jonka tavoitteena on uusiin normeihin sopeutuminen tai nykyisten normien ylittyminenInvestitionsbeihilfen, die auf die Anpassung an neue Normen oder auf Maßnahmen, die über bestehende Normen hinausgehen, ausgerichtet sind
Puitteiden tarkistus ei kuitenkaan vaikuta investointitukien kieltoon terästeollisuuden alalla.Eine solche Überprüfung wird jedoch nicht das Beihilfeverbot für Investitionsvorhaben in der Stahlindustrie berühren.
Sen vuoksi on aiheellista rajata tämän asetuksen soveltamisala investointitukiin sekä tiettyjä sosioekonomisia toimenpiteitä koskeviin tukiin.Daher sollte der Geltungsbereich dieser Verordnung auf Investitionsbeihilfen und Beihilfen für bestimmte sozioökonomische Maßnahmen begrenzt werden.