"energiankulutus" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

energiankulutusEnergieverbrauch

Beispieltexte mit "energiankulutus"

Sisävalaistuksen energiankulutusEnergieverbrauch für Innenbeleuchtung
Vuotuinen energiankulutus kWh/vuosi:Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr:
Energiankulutus ja prosessin valintaEnergieverbrauch und Verfahrensauswahl
Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukainen energiankulutusMit BVT verbundener spezifischer Energieverbrauch
Kuumavesisäiliöiden merkityksellinen ympäristönäkökohta on niiden seisontahäviöistä johtuva energiankulutus.Bei Warmwasserspeichern ist der Energieverbrauch aufgrund der Warmhalteverluste als bedeutsam anzusehen.
Vuotuinen energiankulutus (AE) [kWh/v]Jährlicher Energieverbrauch (AE) (in kWh/Jahr)
Vuotuinen energiankulutus ei ole saatavilla;Jährlicher Energieverbrauch: keine Angabe;
tarvittaessa spesifinen energiankulutus mattotestin aikana;gegebenenfalls der spezifische Energieverbrauch während der Teppichbodenprüfung;
vuotuinen energiankulutus on pienempi kuin 43,0 kWh/vuosi;Der jährliche Energieverbrauch muss weniger als 43,0 kWh/Jahr betragen;
vuotuinen energiankulutus on pienempi kuin 62,0 kWh/vuosi;Der jährliche Energieverbrauch muss weniger als 62,0 kWh/Jahr betragen;
Muu energiankulutus (laitteet, ulkovalaistus, apujärjestelmät jne.)Sonstiger Energieverbrauch (Geräte, Außenbeleuchtung, Hilfssysteme usw.)
tarvittaessa spesifinen energiankulutus kovan lattiapinnan testin aikana;gegebenenfalls der spezifische Energieverbrauch während der Hartbodenprüfung;

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Vuotuinen energiankulutus, kWh/vuosi tai GJ/vuosi:Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr oder in GJ/Jahr:
Sähköenergiankulutus on olosuhteiden A osalta e1 [Wh].Der Stromverbrauch für den Zustand A ist e1 [Wh].
Sähköenergiankulutus (edellytys A, yhdistetty (6)): … Wh/kmStromverbrauch (Zustand A, kombiniert (6)): … Wh/km
Sähköenergiankulutus (painotettu ja yhdistetty (6)): … Wh/kmStromverbrauch (gewichtet, kombiniert (6)): … Wh/km
Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:Der jährliche Gesamtenergieverbrauch (ETEC in kWh/Jahr) darf folgende Werte nicht überschreiten:
Pölynimurien energiankulutusta on mahdollista vähentää huomattavasti.Das Potenzial zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Staubsaugern ist erheblich.
Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät energiankulutustasot [4]Mit BVT verbundene Energieverbrauchswerte [5]