"butaani" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

butaaniButan

Beispieltexte mit "butaani"

Butaani (CAS-numero: 106-97-8), joka sisältää ≥ 0,1 painoprosenttia butadieeniaButan (CAS-Nr. 106-97-8), falls der Butadiengehalt ≥ 0,1 Gew.-% beträgt
Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakatut, butaani poistettu, aromaattiset;Destillate (Erdöl), leicht, thermisch gekrackt, Butan abgetrennt, aromatisch

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Jäännösöljyt (maaöljy), isobutaaninpoistotorni;Rückstandsöle (Erdöl), Isobutanabtrennungskolonne
Jäännökset (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin pohjat;Rückstände (Erdöl), Sumpfprodukte, Butan, Splitter
Aktiivihiilisäiliöiden täyttö ylivuotopisteeseen butaania käyttäenButanbeladung bis zum Durchbruch
Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaania sisältävä;Naphtha (Erdöl), gesamtes Alkylatbenzin, butanhaltig
Isobutaani (CAS-numero: 75-28-5), joka sisältää ≥ 0,1 painoprosenttia butadieeniaIsobutan (CAS-Nr. 75-28-5), falls der Butadiengehalt ≥ 0,1 Gew.-% beträgt
L-2,3-Dihydroksibutaanidihapon mononatriumsuola; L(+)-Viinihapon mononatriumsuolan monohydraattiMononatriumsalz der L-2,3-Dihydroxybutandisäure; Mononatriumsalzmonohydrat der L(+)-Weinsäure
Montaanahappoja ja/tai -estereitä sekä etyleeniglykolia ja/tai 1,3-butaanidiolia ja/tai glyseroliaMontansäuren und/oder ihre Ester mit Ethylenglycol und/oder 1,3-Butandiol und/oder Glycerin
Kemiallisella synteesillä valmistettu L-selenometioniinin muodossa oleva orgaaninen seleeni (2-amino-4-metyyliselanyyli-butaanihappo)Organisches Selen in Form von L-Selenmethionin (2-Amino-4-methylselanyl-butansäure) aus chemischer Synthese