"arviointimenetelmä" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

arviointimenetelmäBewertungsverfahren

Beispieltexte mit "arviointimenetelmä"

Kyllä; ilmoitettava arviointimenetelmä ja tulosJa (bitte dabei zugrunde gelegte Methode und Ergebnis angeben)

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Jäsenvaltioiden arviointimenetelmät vaihtelevat.In den Mitgliedstaaten werden unterschiedliche Bewertungsmethoden angewandt.
soveltaa vakuutusmatemaattista arviointimenetelmää (ks. kappaleet 67–69);eine versicherungsmathematische Bewertungsmethode anzuwenden (siehe Paragraphen 67–69);
Ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvien kustannusten arviointimenetelmän on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:Die Methode, die zur Bewertung der externen Umweltkosten angewandt wird, muss folgende Bedingungen erfüllen:
Lisäksi siinä määritellään käytettävät arviointimenetelmät, mukaan lukien analyysit, laboratoriokokeet ja ratakokeet.Außerdem beinhalten die Kriterien annehmbare Validierungsmethoden (Analysen, Laborprüfungen und Gleisprüfungen).
AutoFOM III -laite ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa IV osassa;das Gerät „AutoFom III“ und die entsprechenden Schätzverfahren, deren Einzelheiten in Teil IV des Anhangs aufgeführt sind;
manuaalinen ZP -menetelmä ja siihen liittyvät arviointimenetelmät, joista on yksityiskohtaiset tiedot liitteessä olevassa VI osassa.das Gerät „Manuelles Verfahren ZP“ und die entsprechenden Schätzverfahren, deren Einzelheiten in Teil VI des Anhangs aufgeführt sind.
Elintarvikkeiden kulutustutkimuksissa käytetyt menetelmät (lähinnä ruokavalion arviointimenetelmät, ikäryhmät ja väestöryhmät).Methodik der Ernährungserhebungen (hauptsächlich Methoden zur Bewertung von Lebensmitteln, Altersgruppen, Bevölkerungsgruppen).
antaa eri materiaaleille hyväksyttäviin tietolähteisiin perustuvat sallitut jännitykset (staattiset ja vaihtojännitykseen perustuvat) sekä niiden arviointimenetelmät,benennt annehmbare Datenquellen, in denen zulässige Belastungen der Materialien (statische Beanspruchungen und Ermüdungsbeanspruchungen) und Bewertungsmethoden genannt sind, und