"akselipaino" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
akselipainoAchslast

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Akselipainorajoituksia on noudatettava;Die zulässigen Radsatzlastbegrenzungen müssen eingehalten werden.
akselipainot (3.1.7.1 ja 3.1.7.2)Radsatzlasten (3.1.7.1 und 3.1.7.2)
Suurimman sallitun akselipainon on oltava infrastruktuurin vaatimusten mukainen.Die zulässige maximale Radsatzlast richtet sich nach den Anforderungen der jeweiligen Infrastruktur.
Staattinen akselipaino, dynaaminen pyöräkuormitus ja pitkittäissuuntainen kuormitusStatische Radsatzlast, dynamische Radlast und Streifenlast
Täydennettävä niin, että esimerkiksi induktiivisuus voidaan ottaa huomioon akselittomien pyöräkertojen ja minimiakselipainon osalta.Noch zu ergänzen, z. B. Berücksichtigung der Induktivität bei achslosen Radsätzen und minimaler Achslast.