"ajoneuvo" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

ajoneuvoFahrzeug

Beispieltexte mit "ajoneuvo"

saasteeton ajoneuvoschadstoffarmes Fahrzeug
kaksipyöräinen ajoneuvoZweiradfahrzeug
Ajoneuvo sijoitetaan maatasolle.Das Fahrzeug ist auf die Standfläche zu stellen.
Testataan toinen ajoneuvoPrüfung eines zusätzlichen Fahrzeugs
Ajoneuvo sijoitetaan suoraan maatasolle.Das Fahrzeug ist unmittelbar auf die Standfläche zu stellen.
Ajoneuvo voidaan höyrypestä ennen testiä.Das Fahrzeug kann vor der Prüfung einer Dampfreinigung unterzogen werden.
ajoneuvo kuormaamattomana, tavanomaisessa ajokunnossa;unbeladenes Fahrzeug in fahrbereitem Zustand,
Ajoneuvo on varustettu käsivalintaisella vaihteistolla.Das Fahrzeug ist mit einem Handschaltgetriebe ausgerüstet.
Ajoneuvo on testattava seuraavissa toimintaolosuhteissa:Das Fahrzeug ist in jedem der folgenden Betriebzustände zu prüfen:
Ajoneuvo siirretään testihuoneeseen ja asetetaan alustadynamometrille.Das Fahrzeug wird in den Prüfraum gebracht und auf dem Rollenprüfstand abgestellt.
Ajoneuvo altistetaan tässä liitteessä kuvatuille sähkömagneettikentille.Das Fahrzeug ist den in diesem Anhang beschriebenen elektromagnetischen Feldern auszusetzen.
Tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava hyväksyttyä tyyppiä edustava ajoneuvo.Dem Technischen Dienst ist ein Fahrzeug vorzuführen, das dem zu genehmigenden Typ entspricht.
Ajoneuvon polttoainetyyppi: yhdellä polttoaineella toimiva / kahdella polttoaineella toimiva / polttoainevaatimuksiltaan joustava (flex fuel) [9] Tarpeeton viivataan yli. ajoneuvoKraftstoffart des Fahrzeugs: Einstoff-, Zweistoff-, Flexfuel-Betrieb [9] Nichtzutreffendes streichen.
Tyyppi 0 -testi vaihde vapaalla ja ajoneuvo kuormitettunaPrüfung Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor bei beladenem Fahrzeug
Päivä, jona ajoneuvo on toimitettu hyväksyttäväksi …Fahrzeug zur Genehmigung vorgeführt am …
ja ajoneuvo on paikoillaan ja pysäköintijarru on toiminnassa.und das Fahrzeug mit angezogener Feststellbremse abgestellt ist.
Tyyppi 0 -jarrutestit vaihde vapaalla ja ajoneuvo kuormitettunaPrüfungen Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor und beladenem Fahrzeug
Puolimatkassa jarrutetaan normaalisti, kunnes ajoneuvo pysähtyy.Auf halber Strecke wird die Bremse normal betätigt, bis das Fahrzeug zum Stillstand kommt.
Alamäkitesti 18 prosentin kaltevuudella ja ajoneuvo kuormitettunaPrüfung bei einer Neigung von 18 % bei beladenem Fahrzeug
Ennen mittauksia ajoneuvo on saatettava tavanomaiseen toimintakuntoon.Vor den Messungen ist das Fahrzeug auf normale Betriebsbedingungen zu bringen.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

AjoneuvotekniikkaFahrzeugtechnik
ajoneuvokantaKraftfahrzeugbestand
moottoriajoneuvovakuutusKraftfahrzeugversicherung
moottoriajoneuvoveroKraftfahrzeugsteuer
ilmatyynyajoneuvoLuftkissenfahrzeug
ajoneuvon osatFahrzeugausrüstung
ajoneuvojen vuokrausFahrzeugvermietung
ajoneuvon asiakirjatFahrzeugpapier
ajoneuvon rekisteröintiZulassung des Fahrzeugs
Ajoneuvoasennuksen hyväksyntäGenehmigung einer Fahrzeugausstattung
raskas tavarankuljetusajoneuvoGroßraumtransporter
Vaihtoehto ajoneuvotestillealternativ zur Prüfung am Fahrzeug
Testiajoneuvon vakauttaminenVorbereitung des Prüffahrzeugs
Hybridisähköajoneuvon kuvausBeschreibung des Hybrid-Elektro-Fahrzeugs
Verrokkiajoneuvon hiilidioksidipäästötEmissionsmenge des Vergleichsfahrzeugs
Ekoinnovaatioajoneuvon hiilidioksidipäästötEmissionsmenge des Ökoinnovationsfahrzeugs
ajoneuvon suurin nopeus.Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs
ajoneuvon vaihdon kellonaika.Uhrzeit des Fahrzeugwechsels.
ajoneuvon valmistenumero (VIN).die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN).
ajoneuvon yksiselitteinen valmistenumero;eine eindeutige Fahrzeug-Identifizierungsnummer,
Ajoneuvoyhdistelmien mekaaniset kytkentäosatMechanische Verbindungseinrichtungen für Fahrzeugkombinationen
Testiajoneuvoa koskevat tiedotAngaben zum Prüffahrzeug
Puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot:Bei einem Elektrofahrzeug:
moottoriajoneuvojen aiheuttama saastuminenVerschmutzung durch das Auto
Kipinäsytytysmoottorilla varustetut ajoneuvotFahrzeuge mit Fremdzündungsmotor
Puristussytytysmoottorilla varustetut ajoneuvotFahrzeuge mit Selbstzündungsmotor
ajoneuvon suurin sallittu massazulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs
Ajoneuvon massa ajokunnossa: …Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: …
Ajoneuvojen vertailumassa VM (kg)Bezugsmasse des Fahrzeugs Rm (kg)
Ajoneuvon suurin sallittu massa: …Höchstzulässige Masse des Fahrzeugs: …
ajoneuvon suurimmat rakenteelliset nopeudetder durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit(en),
Ajoneuvon käsittely kaikissa kuormitusolosuhteissaBehandlung des Fahrzeugs bei jedem Beladungszustand
Ajoneuvon keskilinjalla (pitkittäisellä symmetriatasolla),auf der Mittellinie des Fahrzeugs (Längssymmetrieebene);
LIITE I — AjoneuvoluokitusANHANG I — Fahrzeugeinstufung
Testattavan ajoneuvon massa: …Achslasten des zur Prüfung vorgeführten Fahrzeugs: …
Kahta polttoainetta käyttävät kaasumoottoriajoneuvotFahrzeuge mit Zweistoffbetrieb
Sähköistä hybridivoimalaitetta käyttävät ajoneuvotFahrzeuge mit Hybrid-Elektro-Antrieb
kytkentälaitteiden ulkonema moottoriajoneuvojen osalta.Verbindungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen.
Sähköverkosta ladattava sähkötoiminen hybridiajoneuvo:Extern aufladbares Hybrid-Elektro-Fahrzeug:
Kaasupurkausvalonlähteillä varustetut moottoriajoneuvojen ajovalaisimetKraftfahrzeugscheinwerfer mit Gasentladungs-Lichtquellen