"Slovenia" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

SloveniaSlowenien

Beispieltexte mit "Slovenia"

Slovenia pyysi toimivaltaisten viranomaistensa osoitetietojen muuttamista.Slowenien hat die Änderung der Adressangabe seiner zuständigen Behörden beantragt.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Kaakkois-SloveniaSüdostslowenien
Keski-SloveniaZentralslowenien
Slovenian alueetRegionen Sloweniens
Slovenian rannikkovedet [3]Küstengewässer sloweniens [3]
SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,Staatssekretär, Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Myönnetty Sloveniassa 1.1.2006–13.7.2009Ausgestellt in Slowenien vom 1.1.2006 bis zum 13.7.2009
Slovenian tasavalta toimitti 26 päivänä heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä [4] lisätietoja komissiolle.Mit Schreiben vom 26. Juli 2013 [4] übermittelte die Republik Slowenien der Kommission zusätzliche Angaben.
Slovenian työllisyysaste jää hieman alle EU-15:n keskiarvon. Ikääntyneiden työllisyysaste on erityisen matala.Die Beschäftigungsquote in Slowenien liegt leicht unter dem EU-15-Schnitt; besonders niedrig ist die Quote der älteren Arbeitskräfte.
Slovenian tasavalta voi soveltaa verovalvonnan alaisena täydellistä tai osittaista maakaasun verovapautusta tai veronalennusta.Die Republik Slowenien darf unter Steueraufsicht für Erdgas uneingeschränkte oder eingeschränkte Steuerbefreiungen oder Steuerermäßigungen gewähren.
Myönnetty Sloveniassa 13.7.2009 lähtienAusgestellt in Slowenien seit 13.7.2009
Koskee ainoastaan sloveniankielistä toisintoa.Betrifft nur die slowenische Fassung.
Korvataan Sloveniaa koskevat osoitetiedot seuraavasti:Die Adressangabe unter der Überschrift „Slowenien“ wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
Tämän vuoksi sloveniankielinen toisinto on tarpeen oikaista.Die slowenische Fassung ist daher zu berichtigen.
Yli 55-vuotiaitten työllisyyden lisääminen on selkeä prioriteetti Slovenialle.Die Anhebung der Erwerbsbeteiligung der über 55-Jährigen hat für Slowenien eindeutig Priorität.
Yhteistä etua koskeva hanke – Kroatian ja Slovenian välinen yhteenliitäntä (Bosiljevo–Karlovac–Lučko–Zabok–Rogatec (SI))PCI Verbindungsleitung Kroatien — Slowenien (Bosiljevo — Karlovac — Lučko — Zabok — Rogatec (SI))