"Ortokuvajatkumo" auf Deutsch


OrtokuvajatkumoMosaikelement (Mosaic Element)

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Ortokuvajatkumoja koskevat vaatimuksetAnforderungen an Orthofoto-Coverages
Ortokuvajatkumon vapaatekstimuotoinen nimi.Freitextbezeichnung des Orthofoto Coverages.
Mosaiikkimuotoisen ortokuvajatkumon hankinta-ajankohdan sijainnin kuvaus.Räumliche Darstellung des Aufnahmezeitpunkts eines zusammengesetzten Orthofoto-Coverages.
Viittaus ortokuvajatkumoihin, jotka muodostavat koostemuotoisen ortokuvajatkumon.Verweis auf die Orthofoto-Coverages, die ein aggregiertes Orthofoto-Coverage bilden.
Maantieteellinen alue, joka sisältää käyttökelpoista dataa ortokuvajatkumosta.Geografisches Gebiet, das gültige Daten des Orthofoto-Coverages umschließt.
Geometrinen esitys, joka rajaa ortokuvajatkumokoosteen osan muodostavan ortokuvajatkumon maantieteellisen alueen.Geometrische Darstellung zur Abgrenzung des geografischen Gebiets des Orthofoto-Coverages, das Bestandteil des aggregierten Orthofoto-Coverages ist.
Luettelo koodeista, jotka yksilöivät interpolointimenetelmät, joita voidaan käyttää ortokuvajatkumoiden arvojen määrittämisessä.Liste der Codes zur Bezeichnung der Interpolationsmethoden, die zur Auswertung von Orthofoto-Coverages verwendet werden können.