"Liit" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
Liithinzufügen

Beispieltexte mit "Liit"

Kaikki tuotantovaiheet kuten rakentaminen, tuotanto, suunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano, asennus, tarkastus, testaus, laadunvalvonta. ML17 ’Ydinreaktori’ (Nuclear reactor) Sisältää laitteet, jotka ovat reaktoriastian sisällä tai jotka on liitBetrieb, Aufbau (einschließlich Vor-Ort-Aufbau), Wartung (Test), Reparatur, Überholung, Wiederaufarbeitung.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

satelliittiviestintäKommunikation über Satellit
avoliittofreie Partnerschaft
vaaliliittoWahlbündnis
ArabiliittoArabische Liga
avioliittoEheschließung
LIITE IAnforderungen an Format, Layout und Sprache der Erklärungen
liittovaltion osavaltioGliedstaat
Liitteiden mukauttaminenAnpassung der Anhänge
liittovaltion parlamenttikamariBundesparlament
poliittinen kriisipolitische Krise
poliittinen syrjintäpolitische Diskriminierung
poliittinen yhteistyöpolitische Zusammenarbeit
rahapoliittinen yhteistyöwährungspolitische Zusammenarbeit
poliittinen käyttäytyminenpolitisches Verhalten
Liitteen I muuttaminenÄnderung von Anhang I
liittymistä edeltävä tukiHeranführungshilfe
Liitteisiin tehtävät muutoksetÄnderungen der Anhänge
liittymistä edeltävä strategiaStrategie der Beitrittsvorbereitung
liittymistä valmisteleva tukiväline;Instrument für Heranführungshilfe,
Euroopan unioniin liittyminenBeitritt zur Europäischen Union
sukulaisuus avioliiton kauttaSchwägerschaft
työhön liittyvä muuttoliikeWanderung aus beruflichen Gründen
maatalouteen liittyvä teollisuusAgro-Industrie
Euroopan tuottavuuskeskusten liittoEuropean Association of National Productivity Centres
Liite 11 – VärinpitävyysAnhang 11 — Farbbeständigkeit
LIITE I — AjoneuvoluokitusANHANG I — Fahrzeugeinstufung
LIITE IX — VastaavuustaulukkoANHANG IX — Entsprechungstabelle
Liite II Maastoautojen nousukykyAnhang II Steigfähigkeit von Geländefahrzeugen
Liikkuviin osiin liittyvät vaaratGefährdungen durch bewegliche Teile
Liitteisiin tehtävät tekniset muutoksetTechnische Änderungen der Anhänge
Liitäntä tietojen tallentamiseen sääntelytarkoituksessaSchnittstelle zur gesetzlichen Fahrdatenaufzeichnung
Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliitBastardmakrele und dazugehörige Beifänge
Laji Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliitArt Sprotte und dazugehörige Beifänge
Laji Harmaaturska ja sen kanssa saadut sivusaaliitArt Stintdorsch und dazugehörige Beifänge
Laji Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliitArt Bastardmakrele und dazugehörige Beifänge
Belgian ja Luxemburgin talousliittoBelgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion
E. PYYNTÖÖN LIITETTY TODISTUSAINEISTOE. BEIGEFÜGTE NACHWEISE
Kokeellinen kehittäminen, johon liittyy:Experimentelle Entwicklung mit:
sopimus liittymisestä Euroopan yhteisöönBeitrittsvertrag EG
poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaPolitisches und Sicherheitspolitisches Komitee
Taloudellisen yhteistyön eurooppalainen liittoEuropäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Yleiset tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimuksetAllgemeine statistische Berichtspflichten