"Lainantakausväline" auf Deutsch


LainantakausvälineDie Bürgschaftsfazilität soll


Beispieltexte mit "Lainantakausväline"

Kulttuurialan ja luovien alojen lainantakausvälineBürgschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Lainantakausvälineen kestoLaufzeit der Bürgschaftsfazilität
Lainantakausvälineen ensisijaiset tavoitteet ovat seuraavat:Für die Bürgschaftsfazilität gelten folgende Prioritäten:
Lainantakausvälineen kattamat lainatyypit käsittävät erityisesti seuraavia:Arten von Darlehen, die von der Bürgschaftsfazilität abgedeckt sind, umfassen insbesondere:
Komissio perustaa kulttuurialalle ja luoville aloille tarkoitetun lainantakausvälineen.Die Kommission richtet eine auf den Kultur- und Kreativsektor zielende Bürgschaftsfazilität ein.
myöntää takauksia mistä tahansa lainantakausvälineeseen osallistuvasta maasta peräisin oleville osallistuville rahoituksen välittäjille;teilnehmenden Finanzmittlern aus allen an der Bürgschaftsfazilität teilnehmenden Ländern Bürgschaften bieten;