"Lähetys" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
LähetysDer Versand der Sendung wird

Beispieltexte mit "Lähetys"

Lähetys toimitetaan kahdessa sisäkkäisessä kirjekuoressa.Das Angebot ist in doppeltem Umschlag einzureichen.
lähetys lähetetään suoraan hyväksyttyyn tuontikeskukseen, jossa nilviäisiä jalostetaan edelleen.die Sendung auf direktem Wege in ein zugelassenes Einfuhrzentrum verbracht wird, wo eine Weiterverarbeitung der Weichtiere erfolgt.
VAKUUTTAA, että lähetys koostuudass die Sendung Folgendes enthält:
Pätevän henkilöstön on tarkastettava, että jokainen lähetys vastaa asianmukaista eritelmää.Qualifiziertes Personal überprüft, dass jede Sendung mit der entsprechenden Vorgabe übereinstimmt.
remburssit, joissa lähetys on vakuutena, ja muut toteutuessaan itsestään kuittaantuvat liiketoimet;Dokumentenakkreditive, bei denen die Frachtpapiere als Sicherheit dienen, oder andere leicht liquidierbare Transaktionen,
Varmistaako lentoliikenteen harjoittaja ottaessaan vastaan turvatun lähetyksen, onko lähetys ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan?Prüft das Luftfahrtunternehmen bei Annahme einer gesicherten Sendung, ob die Sendung vor unerlaubtem Zugriff und/oder Manipulation geschützt war?
Pätevän henkilöstön on tarkastettava silmämääräisesti jokainen lähetys kiinnittäen erityistä huomiota niihin osiin, joista öljyä todennäköisimmin tippuu. 1.5 Radioaktiivisen romumetallin valvontaa ja siihen liittyviä toimintamenettelyjä koskevien kansalliQualifiziertes Personal unterzieht jede Sendung einer Sichtprüfung.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

suurlähetysBotschaft
Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä.Frist für die Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe.
lähetys- ja välitysoikeuksien siirtäminen;die Übertragung von Sende- oder Verbreitungsrechten;
Lähetysmuodot ja menettelytavat lähetettäessä ilmoitukset sähköisestiFormat und Modalitäten für die Übermittlung der Bekanntmachungen auf elektronischem Weg
Lähetysmuodot ja menettelytavat, kun ilmoitukset lähetetään sähköisestiMuster und Verfahren für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen
Lähetysvaihetta seuraavien vaiheiden aikana tuotteissa voi kuitenkin esiintyä vaatimusten vastaisesti:Die Erzeugnisse dürfen jedoch auf den dem Versand nachgelagerten Vermarktungsstufen
Radiolähettimet on testattava lähetystilassa.RF-Sender werden im Sendebetrieb geprüft.
määräpaikassa tarkastettujen lähetysten määrä:Anzahl inspiziert am Bestimmungsort:
palauttaa lemmikkieläin sen lähetysmaahan tai -alueelle,das Heimtier in das Herkunftsland oder -gebiet zurückzusenden,
Tämä lisenssi rajoittuu usein lähetystoiminnan harjoittamiseen.Diese Lizenz ist häufig auf reine Sendetätigkeiten beschränkt.
Edellytyksiin sisältyy lisätarkastuksia ja lähetysten sinetöinti.Diese Bedingungen umfassen zusätzliche Kontrollen und die Verplombung der Sendungen.
Piti voimassa riippumattoman radiokanavan "Autoradio" lähetyskiellon.Er verhängte das Verbot des unabhängigen Senders "Autoradio".
Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelut sisällön lähettämiseksi loppukäyttäjille.Rundfunk-Übertragungsdienste zur Bereitstellung von Sendeinhalten für Endnutzer