"Kosovo" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

KosovoKosovo

Beispieltexte mit "Kosovo"

Eurooppa-kumppanuudessa annetaan myös ohjeita Serbia ja Montenegrolle Kosovo mukaan luettuna annettavasta rahoitusavusta.Die Europäische Partnerschaft bietet auch Orientierungshilfen für die finanzielle Unterstützung von Serbien und Montenegro einschließlich des Kosovo.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Kosovon kysymysKosovo-Frage
Kosovon on huolehdittava asianmukaisista ja kestävistä lainanotto- ja lainanhoitovalmiuksista.Gewährleistung dauerhafter Kapazitäten im Hinblick auf Kreditaufnahme und Schuldenmanagement.
Kosovon on kehitettävä pankkialan valmiuksia tarjota elinkeinoelämälle pitkäaikaista rahoitusta.Aufbau von Kapazitäten im Bankensektor bei der Bereitstellung langfristiger Finanzierungen für Wirtschaftsunternehmen.
Kosovon on kehitettävä poliittisten riskien takuumekanismeja ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi.Entwicklung von Garantiemechanismen gegen politische Risiken, um ausländische Investoren anzuziehen.
Kosovon on toteutettava lisää toimia tilastointijärjestelmän saattamiseksi Euroopan unionin normien mukaiseksi.Verstärkte Bemühungen um Angleichung des statistischen Systems an die Normen der EU.
Kosovon on annettava Euroopan unionin säännöstön mukainen lainsäädäntö ympäristövaikutusten arvioinnista ja pantava se täytäntöön.Annahme und Umsetzung von Rechtsvorschriften im Bereich Umweltverträglichkeitsprüfung, die mit dem EU-Rechtsbestand übereinstimmen.
Kosovon on pantava täytäntöön liikennepoliittinen kehys, jonka yhteydessä kehitetään asteittain multimodaaliliikennettä koskevaa strategiaa.Umsetzung einer strategischen Verkehrspolitik, einschließlich der schrittweisen Entwicklung einer multimodalen Verkehrsstrategie.
Kosovon on varmistettava budjettisyklin toteuttamiskelpoisuus erityisesti talousarvion laatimista ja täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia kehittämällä.Gewährleistung eines tragfähigen Haushaltszyklus, insbesondere durch den Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Haushaltsaufstellung und -vollzug.
Koko maa, lukuun ottamatta Kosovon ja Metohijan alueitaGesamtes Hoheitsgebiet, ausgenommen die Region Kosovo und Metohija
Oikeusasiamies: Kosovon on huolehdittava oikeusasiamiesinstituution toimivuudesta ja pysyvästä riippumattomuudesta.Ombudsstelle: Gewährleistung der Tragfähigkeit und Unabhängigkeit der im Kosovo eingerichteten Ombudsstelle.
Koska Kosovolla ei ole yksilöllistä tariffikiintiötä, sen viinintuottajilta puuttuu tarvittava viennin ennustettavuus.Den kosovarischen Weinerzeugern fehlt die notwendige Planungssicherheit für ihre Ausfuhren, solange ihnen kein einzelnes Zollkontingent zur Verfügung steht.
Tämän vuoksi on tarpeen säätää Serbia ja Montenegron/Kosovon alkuperätuotteita varten käytettävästä erityisestä aitoustodistuksesta.Daher muss für Waren mit Ursprung in Serbien und Montenegro — Provinz Kosovo ein besonderes Echtheitszeugnis vorgesehen werden.
Serbia ja Montenegroa koskevat ensisijaiset tavoitteet ja erityisesti Kosovoa koskevat ensisijaiset tavoitteet esitetään oheisissa luetteloissa.Die Prioritäten für Serbien und Montenegro und die spezifischen Prioritäten für den Kosovo werden nachstehend im Einzelnen aufgeführt.
Oikeuslaitoksen uudistuksen vauhdittaminen: Kosovon on vahvistettava oikeuslaitosta ja lainvalvontaviranomaisia erityisesti infrastruktuuria, välineitä ja koulutusta parantamalla.Verstärkung der Justizreform: Stärkung von Justiz und Polizei durch Verbesserung von Infrastruktur, Ausstattung und Ausbildung.