"Kanada" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
KanadaKanada

Beispieltexte mit "Kanada"

Kanada ja unionin jäsenvaltiot Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta voivat pyytää seuraavan tonnimäärän: 611Folgenden Menge (in Tonnen) ist für Kanada und alle EU-Mitgliedstaaten ausgenommen Estland, Lettland, Litauen und Polen verfügbar.: 611
Edellä esitetyn perusteella vertailumaaksi valittiin Kanada.In Anbetracht dessen wurde Kanada als Vergleichsland gewählt.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

Yhdysvallat, Kanada, Meksiko.Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko.
Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevasta kohdasta 120°15′ pituutta, 49° leveyttävon einem Punkt auf 120° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USA,
Kiintiö jaetaan toimittajamaa KanadalleDem Lieferland Kanada zugeteilt
Liiteosassa I esitetty Kanadan lopullinen tarjousSchlussofferte unter Anlage I von Kanada
Korvataan liitteessä I olevassa 1 osassa Kanadaa koskeva kohta seuraavasti:In Anhang I Teil 1 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:
Tätä varten määritettiin kanadalaisen tuottajan tuotantokustannukset tutkimusajanjakson aikana.Zu diesem Zweck wurden die Produktionskosten des kanadischen Herstellers im UZ ermittelt.
etelään Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevaan kohtaan 118°15′ pituutta, 49° leveyttäsüdlich bis zu einem Punkt auf 118° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USA
Marokko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Yhdysvallat, Kanada, Venezuela, Etelä-Afrikka, Angola ja MosambikMarokko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Venezuela, Südafrika, Angola und Mosambik
Lajin Acer saccharum Marsh. puutavara, joka on peräisin Yhdysvalloista ja Kanadasta ja tarkoitettu vanerin valmistukseenHolz von Acer saccharum Marsh., zur Furnierherstellung, mit Ursprung in den USA und Kanada