"Käyttö" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

KäyttöNutzung

Beispieltexte mit "Käyttö"

maan käyttöVerwendung des Bodens
ulkoavaruuden käyttöNutzung des Weltraums
aurinkoenergian käyttöAnwendung der Sonnenenergie
nuolipainikkeiden käyttöBedienung der Pfeiltasten
Määräystenmukainen käyttöbestimmungsgemäßer Gebrauch
Käyttö yhteensä perushintaanVerwendung insgesamt zu Herstellungspreisen
energian rauhanomainen käyttöfriedliche Nutzung von Energie
Unionin rahoitusosuuden käyttöVerwendung des Unionsbeitrags
Yrityksen henkilökortin käyttöVerwendung eines Firmenausweises;
maataloustuotteiden vaihtoehtoinen käyttöalternative Verwendung von Agrarprodukten
Luottoriskin vähentämismenetelmien käyttöVerwendung von Kreditrisikominderungstechniken
Tuontituotteiden käyttö [91]Verwendung der Importe [91]
äänimerkin käyttö (vihellin)Betätigung des akustischen Warnsignals (Signalhorn),
tietotekniikan käyttö hallinnossaDatenverarbeitung in der Verwaltung
tietotekniikan käyttö teollisuudessaDatenverarbeitung in der Industrie
tietotekniikan käyttö lääketieteessäDatenverarbeitung in der Medizin
Käyttö yhteensä ostajan hintaanVerwendung insgesamt zu Anschaffungspreisen
Käyttö ja huolto testauksen aikanaBetrieb und Wartung während der Prüfung
Käyttö rakeina yksinomaan maidon korvikkeissaGranulat darf nur in Milchaustauschern verwendet werden
Käyttö teknisesti rajattu liikkumattomaan ajoneuvoon?Benutzung durch technische Mittel auf das stillstehende Fahrzeug beschränkt?
Käyttö kielletty vähintään 5 vrk ennen teurastusta.Verabreichung nur bis höchstens 5 Tage vor der Schlachtung zulässig.
Käyttö edellyttää komission kirjallista ennakkolupaa.Nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Kommission abzurufen.
Käyttö sallitaan ainoastaan kuuden kuukauden iästä alkaenVerabreichung erst ab einem Alter von 6 Monaten zulässig
19 artikla Euron käyttöArtikel 19 Verwendung des Euro
luonnonvarojen hoito ja käyttöBewirtschaftung der Ressourcen
186 artikla Budjettituen käyttöArtikel 186 Einsatz von Budgethilfen
Rahoitustuen maksaminen ja käyttöAuszahlung und Verwendung des Finanzbeitrags
Tukioikeuksien ilmoittaminen ja käyttöAnmeldung und Nutzung von Zahlungsansprüchen
Kuljettajakortin ja piirturilevyn käyttöBenutzung von Fahrerkarten und Schaublättern
Kansainvälisesti sovittujen termien käyttöVerwendung international vereinbarter Terminologie
Estolaitteen käyttö on kielletty.Die Verwendung einer Abschalteinrichtung ist verboten.
Kuulokkeiden käyttö – lentokoneetVerwendung von Headsets — Flugzeuge
turvalangan käyttö on suositeltavaa.nach Möglichkeit Verwendung von Sicherheitsfaden.
Kuulokkeiden käyttö – helikopteritVerwendung von Headsets — Hubschrauber
Jäähdytysilman käyttö on sallittu.Die Verwendung von Kühlluft ist zulässig.
Lakisääteinen käyttö ja rutiinituotantoVerwendung zu regulatorischen Zwecken und Routineproduktion
Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2011Verwendung der Mittel im Haushaltsjahr 2011

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

käyttöohjeBetriebsanleitung
käyttöpaineBetriebsdruck
KäyttölaitteetBetriebseinrichtungen
KäyttöehdotNutzungsbedingungen
KäyttöesimerkitAnwendungsbeispiele
käyttövalmis tehdasschlüsselfertige Fabrik
Käyttöjarrun ajoneuvotestiPrüfung der Wirkung der Fahrzeugbetriebsbremse
käyttöoikeussopimusten tekemisestäüber die Konzessionsvergabe
Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuusBereitstellung betrieblicher Eignungsdaten
Käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteetZertifizierungsbasis für betriebliche Eignungsdaten
avun käyttöVerwendung der Hilfe
vallan väärinkäyttöAmtsmissbrauch
oikeuden väärinkäyttöRechtsmissbrauch
luonnonvarojen liikakäyttöübermäßige Nutzung der Ressourcen
luottamusaseman väärinkäyttöVeruntreuung
alkuperäinen käyttöopasOriginal-Bedienungsanleitung
Nykyinen käyttötarkoitus.Die gegenwärtige Nutzung.
infrastruktuurin käyttömaksutNutzungstarif
Rahoitusvälineiden käyttöönottoEinsatz von Finanzinstrumenten
Peltometsätalousjärjestelmien käyttöönottoEinrichtung von Agrarforstsystemen
Käyttöoppaassa on oltava:Die Gebrauchsanweisung muss enthalten:
Käyttöön annettavat tiedotZur Verfügung zu stellende Informationen
Käyttötarkoitus ja torjuntatapaZweckbestimmung und Art der Bekämpfung
Käyttöoikeuksia koskevat periaatteetGrundsätze für Zugangsrechte
Käyttöturvallisuus tärinäresistenssitestin jälkeenBetriebssicherheit nach der Schwingungsprüfung
Lyhyiden liemien käyttöEinsatz von kurzen Flotten
Suurvuoreaktorin (HFR) käyttöBetrieb des Hochflussreaktors (HFR)
Kasvigeenivarojen kestävä käyttöNachhaltige Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen
Valvontavälineiden yhteinen käyttöGemeinsame Anwendung von Überwachungsinstrumenten
Palkansaajakorvaukset ja välituotekäyttöArbeitnehmerentgelt und Vorleistungen
Soveltamis- tai käyttöalaAnwendungsgebiet und/oder Verwendung
Kyllä, hyväksyn käyttöehdot.Ja, ich stimme den Nutzungsbedingungen zu.
alkuperäisen käyttöoppaan käännösÜbersetzung der Originalbetriebsanleitung
Puhtaasti sähkökäyttöiset ajoneuvot:Bei einem Elektrofahrzeug:
palveluhankintoja koskeva käyttöoikeussopimusDienstleistungskonzession
Käyttöä laidunmaalla ei sallita.Die Anwendung auf Grasland darf nicht zugelassen werden.
Käyttövalmiita liuoksia on kaupan.Gebrauchsfertige Lösungen sind im Handel erhältlich.
käyttövaihe, joka käsittää seuraavaa:Eine Betriebsphase, die Folgendes umfasst:
Käyttöoikeussopimuksen kesto on rajoitettu.Die Laufzeit von Konzessionen ist beschränkt.
Käyttötaulukko ostajanhintaan – vuosittainVerwendungstabelle zu Anschaffungspreisen — jährlich
Käyttötarkoitus ja keskinäinen vaihdettavuusEndverwendung und Austauschbarkeit
käyttöönotetuista takauksista maksetut hyvitykset;Leistungen im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen Garantien;
Kalkkikiven optimaalinen raekoon käyttöVerwendung optimierter Korngrößen des Kalksteins
kansalaista lähellä oleva oikeudenkäyttöbürgernahe Justiz
Lentopaikkojen ja toimintapaikkojen käyttöBenutzung von Flugplätzen und Einsatzorten
Ohjeiden laatiminen, levittäminen ja käyttöAusarbeitung, Verbreitung und Anwendung der Leitlinien
Tekijänoikeustulojen kerääminen ja käyttöEinziehung und Verwendung der Einnahmen aus den Rechten
Vientitakuulaitosten antamien luottoluokitusten käyttöVerwendung der Bonitätsbeurteilungen von Exportversicherungsagenturen
Automaattisten laitteiden ja ohjausjärjestelmien käyttöEinsatz automatischer Apparaturen und Regeleinrichtungen
säteiden käyttöön perustuva laiteStrahlengerät
Kuulutus todisteena käyttöä vartenAusschreibung zur Beweissicherung
tullien ottaminen uudelleen käyttöönWiedereinsetzung der Zollsätze
Arvio altistuksesta ja käyttötavoistaGeschätzte Exposition und Verwendungsmuster
käsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumputhand- oder fußbetriebene Luftpumpen
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeetIAS 16 Sachanlagen
Ekvivalentti käyttötuntimäärä täydellä kuormallaÄquivalente Betriebsstunden bei Volllast