"Käyttäjä" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
KäyttäjäNutzer

Beispieltexte mit "Käyttäjä"

tiedon käyttäjäInformationsnutzer
Rekisteröity käyttäjäeingetragener Nutzer
tietotekniikan käyttäjäEDV-Benutzer
liikennepalvelun käyttäjäVerkehrsteilnehmer
käyttäjä tekee haunvon einem Benutzer eine Abfrage durchgeführt wird,
On olemassa jo käyttäjä käyttäjänimellä (XX)Nutzer mit dem Benutzernamen (XX) existiert bereits
On olemassa jo käyttäjä sähköpostiosoitteella (XX)Nutzer mit der E-Mail (XX) exisitiert bereits
Yksikään käyttäjä ei vastannut kyselylomakkeeseen.Von den Verwendern übermittelte keiner eine Fragebogenantwort.
Yksikään käyttäjä ei toiminut yhteistyössä tutkimuksessa.Es arbeiteten keine Verwender an der Untersuchung mit.
Yksikään käyttäjä tai kuluttajajärjestö ei toiminut yhteistyössä tutkimuksessa.Kein Verwender- oder Verbraucherverband arbeitete bei der Untersuchung mit.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy virastolle annettavaa avustusta koskevat määrärahat.Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Zuschuss an die Agentur.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.”.Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde im Rahmen der finanziellen Vorausschau bewilligt.“

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

käyttäjätukiBenutzerunterstützung
käyttäjäryhmien määrittely;Festlegung der Verwenderkategorien;
Käyttäjäteollisuuden väitteetArgumentation der Verwenderindustrie
Haluamasi käyttäjänimiIhr gewünschter Benutzername
tiedonsiirto käyttäjän koneeseenFernladen von Programmen
käyttäjän on luotava käyttäjätili ja salasana;die Einrichtung eines Nutzerkontos mit Passwort durch den Nutzer;
Käyttäjäryhmä, jolle mikro-organismi olisi hyväksyttäväVerwenderkategorien, für die der Mikroorganismus genehmigt werden sollte
Käyttäjätuontannonalan tilanne (kivivilla- ja valimoteollisuus)Lage der Verwenderindustrie (Steinwollehersteller und Gießereien)
Käyttäjät eivät toimineet yhteistyössä tässä tutkimuksessa.Bei dieser Untersuchung war keiner der Verwender zur Mitarbeit bereit.
Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit, joilla on jokin seuraavista;anwenderprogrammierbare Logikschaltkreise (FPLDs) mit einer der folgenden Eigenschaften:
Käyttäjän varoitusjärjestelmän aktivointi- ja deaktivointimekanismitAktivierungs- und Deaktivierungsmechanismen des Warnsystems
käyttäjälle annettavat tiedot tehonhallintatoiminnon energiansäästöpotentiaalista,Informationen für Benutzer über die Energiesparmöglichkeiten der Verbrauchsminderungsfunktion;
Kirjaudu käyttäjänimelläsi ja salasanallasi.Bitte tragen Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.
Ilma-aluksen käyttäjän vuotuiset kokonaispäästötJährliche Gesamtemissionen des Luftfahrzeugbetreibers
ovat vapaasti ohjelmoitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan;frei programmiert werden können entsprechend den Benutzeranforderungen;
Yhteisöön sijoittautuneet tuontia harjoittavat käyttäjätEinführer/Verwender in der Gemeinschaft
Ilma-aluksen käyttäjät, jotka toimittivat parannusraportinAnzahl der Luftfahrzeugbetreiber, die tatsächlich einen Verbesserungsbericht vorgelegt haben
Kaksi käyttäjää vastusti toimenpiteiden voimassaolon jatkamista.Zwei Verwender sprachen sich gegen die Aufrechterhaltung der Maßnahmen aus.
Välillisten rahoituspalvelujen kohdentaminen käyttäjän toimialoihinAufgliederung der FISIM nach verwendenden Wirtschaftsbereichen