"ISO" auf Deutsch


Finnisch
Deutsch
ISOISO

Beispieltexte mit "ISO"

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen.
ISO on osa Babak Zanjanin omistamaa ja johtamaa Sorinet Groupia.ISO ist Teil der Sorinet Group, deren Eigentümer und Leiter Babak Zanjani ist.
Kellonaika ISO 8601 –muodossa (TT:MM:SS).ISO 8601 Zeitformat (hh:mm:ss)
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT).
Varmentamisessa noudatetaan standardia ISO 10 373.Überprüfung nach ISO 10 373.
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.Datum nach ISO 8601 / UTC-Zeit
Mikrorakenne on kuvattava standardin ISO 945–1:2006 mukaisestiDie Mikrostruktur muss gemäß ISO 945-1:2006 wie folgt beschrieben werden:
Luokitusjärjestelmä upotettuna aineistoon standardin ISO 19144-2 mukaisesti.Eingebettete Kodierung des Klassifizierungssystems nach ISO 19144-2.
Esim. ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi, prosenttiyksikkö.Z.B. Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentangabe.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

LokalisointipalveluLokalisierungsdienst
yhteisomistusMiteigentum
nuorisorikollisuusJugendkriminalität
demokratisointiDemokratisierung
epäpolitisoituminenEntpolitisierung
Isot AntillitGroße Antillen
Iso-Puolan voivodikuntaWoiwodschaft Großpolen
Isoympyräreitin laskeminenBerechnung der Großkreisentfernung
avustava aviopuolisomithelfender Ehepartner
koulutuksen demokratisointiDemokratisierung des Bildungswesens
horisontaalinen järjestelyhorizontaler Zusammenschluss
kansainvälinen julkisoikeusVölkerrecht
kansainvälinen yksityisoikeusinternationales Privatrecht
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinEuropäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Isotaskurapu ja hämähäkkirapuTaschenkrebse und Seespinnen
Isopropanoli, vähintään 95-prosenttinen,Isopropanol in einer Konzentration größer/gleich 95 Gew.- %
Isokineettisen näytteenottimen poikkileikkauspinta-alaQuerschnittsfläche der isokinetischen Probenahmesonde
Tilan haltijan puolisoEhegatte des Betriebsinhabers
yhteisomistuksessa oleva tilalandwirtschaftliches Kollektiv
yhteisomistuksessa oleva yhtiögemischtwirtschaftliche Gesellschaft
Välimeren alueen yhdentymisohjelmatintegriertes Programm für die Mittelmeergebiete
Horisontaalisten sääntöjen sovellettavuusAnwendbarkeit horizontaler Vorschriften
Luokittelemattomien likviditeettisopimusten käsittelyBehandlung unbeurteilter Liquiditätsfazilitäten
isotakiaisesta saatu uute CoE 57Große Klette, Extrakt CoE 57
Isokineettiset järjestelmät (kuvat 4 ja 5)Isokinetische Systeme (Abbildungen 4 und 5)
Isotaskurapu ja hämähäkkirapu ICES-alueella VIITaschenkrebse und Seespinnen im ICES-Gebiet VII
isopropanolipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttiaeinem Isopropanolgehalt von nicht mehr als 0,5 GHT
isonokkosesta (Common nettle) saatu tinktuura CoE 468Brennnessel, Tinktur CoE 468
Isoviivaesityksen tuottamiseen käytetty samanarvonkäyrä.Zur Bildung der Kontur verwendete Isolinie.
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta:Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland:
muu kuin ionisoiva säteilynicht ionisierende Strahlung
Ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojeluMenschenrechte und Minderheitenschutz
Tomaattisose ja -pyree, tiivistämätönTomatenmark, nicht konzentriert
Afrikan yleinen ja ihmisoikeustuomioistuinAfrican Court of Justice and Human Rights
Ydinreaktorit, ei kuitenkaan isotooppierottimetKernreaktoren, außer Isotopentrennern
Julkistettavien tietojen mahdollinen priorisointiMöglichkeit der Prioritätensetzung
Ympäristöjalanjälkeä koskevien virtojen karakterisointiCharakterisierung von Umweltfußabdruckflüssen