"äänestys" auf Deutsch


Finnisch

Deutsch Übersetzung

äänestysStimmabgabe

Beispieltexte mit "äänestys"

äänestys parlamentissaparlamentarische Abstimmung
avoin äänestysöffentliche Wahl
salainen äänestysgeheime Wahl
äänestys asiakirjan hyväksymisestä kokonaisuudessaanGesamtabstimmung
Komitean keskusteluja ei seuraa äänestys.Den Beratungen im Ausschuss folgt keine Abstimmung.
Salainen äänestys toimitetaan aina, kun komitean jäsenten enemmistö sitä vaatii.Die Abstimmung ist geheim, wenn eine Mehrheit von Ausschussmitgliedern dies beantragt.
Vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi yhtiökokouksessa olisi järjestettävä äänestys palkka- ja palkkiopolitiikasta.Um die Rechenschaftspflicht zu stärken, sollte die Vergütungspolitik bei der Jahreshauptversammlung zur Abstimmung gestellt werden.
Jos päätösvaltaisuuden toteamista ei ole vaadittu, kukin äänestys on pätevä läsnäolijoiden lukumäärästä riippumatta.Solange die Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht beantragt wurde, ist jede Abstimmung ungeachtet der Zahl der Anwesenden gültig.

Weitere Finnisch-Deutsch Übersetzungen

äänestysselitysErklärung zur Abstimmung
äänestyskuriFraktionszwang
äänestysaikomusWählerwille
äänestysmenettelyWahlmodus
ristiinäänestysPanaschieren
tyhjä äänestyslippuleerer Stimmzettel
mitätön äänestyslippuungültiger Stimmzettel
Jos on suoritettu nimiäänestys, äänestäneiden nimet mainitaan.Hat eine namentliche Abstimmung stattgefunden, so sind die Namen der Abstimmenden anzuführen.
Puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos yleisneuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.Der Präsident leitet eine Abstimmung auch auf Antrag eines Mitglieds des Erweiterten Rates ein.
Nimiäänestys toimitetaan myös äänestettäessä koko lausunnosta, jos vähintään kymmenen jäsentä niin haluaa.Namentlich abgestimmt wird außerdem bei der Schlussabstimmung über die gesamte Stellungnahme, sofern mindestens zehn Mitglieder dies wünschen.
Kohta kohdalta -äänestys ei ole hyväksyttävissä, jos kyseessä on kompromissiehdotus tai esittelijän tekemä muutosehdotus.Bei einem Kompromissänderungsantrag oder einem Änderungsantrag des Berichterstatters ist eine getrennte Abstimmung nicht zulässig.
Kaikki kokouksessa ennen päätösvaltaisuuden toteamista tehdyt päätökset tai syntyneet äänestystulokset säilyttävät pätevyytensä.Die in der Sitzung vor Feststellung der Beschlussfähigkeit ergangenen Beschlüsse oder Abstimmungen bleiben gültig.