"zwei" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
zweikettő

Beispieltexte mit "zwei"

Feldversuche, zwei BodentypenTerepen végzett vizsgálatok két talajtípus esetében
zwei von vorn sichtbar,kettő elölről látható;
zwei von hinten sichtbar.kettő hátulról látható.
Zwei unterschiedliche Szenarios sind möglich.Két különböző forgatókönyv lehetséges.
zwei voneinander unabhängigen Höhenmesseranlagen;két független magasságmérő rendszer;
Zwei Arbeitstage vor dem monatlichen VergabeverfahrenKét munkanappal a havi felosztási eljárást megelőzően
zwei hintere Fahrtrichtungsanzeiger (Kategorie 2a oder 2b);két hátsó irányjelző lámpa (2a. vagy 2b. kategória);
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Két vámkontingens kizárólag Panama részére biztosított.
mehr als zwei Wohnungenkettőnél több lakás
Wahl mit zwei Wahlgängenkétfordulós választási rendszer
Splittung in zwei Materialströme.Felosztás két anyagáramra.
Das Programm umfasst zwei Teilprogramme:A program két alprogramból áll:
Zur Einrichtung gehören zwei Packstücke.A berendezést két csomagban szállítjuk le.
mindestens zwei physischen Prozessorkernen,a CPU-n belül legalább két fizikai mag;
Arbeitskräftebestand mit zwei Dezimalstellen.munkaegység két tizedesjegyig kell megadni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zweihandsensorkétkezes érzékelők
Zweischichtbetriebkétműszakos üzem
Zweikreissystemkétkörös rendszer
Zweiradindustriekerékpár- és motorkerékpár-gyártás
Zweigniederlassungfióktelep
Zweite Kammerfelsőház
zweiter Wohnsitzmásodlagos lakóhely
Zweiter Weltkriegmásodik világháború
Zweihandsteuerung eingebautkétkezes vezérlés beépítve.
verschiedene Industriezweigevegyesipar
Zwei- und Vierradantriebkét- és négykerék-meghajtások;
zweibasiges Calciumphosphat; DicalciumorthophosphatKétbázisú kalcium-foszfát; Dikalcium-ortofoszfát
Basisstation zweiter Ordnungmásodrendű bázis
Fahrzeuge mit ZweistoffbetriebKettős üzemű gázüzemű járművek
Nach großem WissenschaftszweigFő tudományos terület szerint
Systematik der Wirtschaftszweige.Gazdasági tevékenységek osztályozása.
Absicherung durch Zweihandbedienungbiztosítás két kezi kiszolgálás révén
zweite Phase der WWUa GMU második szakasza
Zweitprüfungen für den VorgangMásodlagos ellenőrzések a folyamatot illetően
Zweitprüfungen für jeden VorgangMásodlagos ellenőrzések minden folyamatot illetően
zweilagiges Material mit niedriger Reibungkétrétegű, alacsony súrlódású anyag
Zweijahresberichte und nationale MitteilungenKétéves jelentések és nemzeti közlemények
Zwei-Ebenen-Struktur des transeuropäischen VerkehrsnetzesA transzeurópai közlekedési hálózat kétrétegű struktúrája
zweifarbig verarbeitete Guillochen oder gleichwertige Strukturen,kéttónusú guilloche-ok vagy azzal egyenértékű struktúrák,
Drücken Zweihand „Greifer Auf“A kétkezes „Megfogó nyit” nyomógomb lenyomása
Bei Zweistoffmotoren oder -fahrzeugen.Vegyes üzemű motor vagy jármű esetében.
Schlussfolgerung zur zweiten MaßnahmeA második intézkedéssel kapcsolatos következtetés
Stellungnahme des zweiten WettbewerbersA második versenytárs észrevételei
direkte Rückführung mit ZweikreissystemKözvetlen visszaszívás kétkörös rendszerrel
Außer bei Zweistoffmotoren oder -fahrzeugen.Vegyes üzemű motorok és járművek kivételével.
Produktionskosten (Wirtschaftszweig der Union)Termelési költség (uniós gazdasági ágazat)