"zuvor" auf Ungarisch


zuvorkorábban


Beispieltexte mit "zuvor"

zuvor verwendete Informationen sind nicht mehr verfügbar;a korábban felhasznált információ már nem hozzáférhető;
Zuvor melden sie der Kommission, welchen Umfang sie festsetzen wollen.Az alkalmazni kívánt százalékról a Bizottságot előre tájékozatni kell.
Aktiver geomorphologischer Prozess, der zuvor ruhend war.A reaktiválódott geomorfológiai folyamatok olyan aktív geomorfológiai folyamatok, amelyek korábban szunnyadtak.
wenn die zuvor genannte Zahl der Auktionsphasen erfüllt ist.ha az előzetesen megállapított árlejtési szakaszok befejeződtek.
dem Verbraucher zuvor noch kein ESIS-Merkblatt vorgelegt wurde oderelőzőleg nem bocsátottak ilyen EEA-t a fogyasztó rendelkezésére, vagy
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Diese Übertragungen müssen jedoch zuvor der Kommission mitgeteilt werden.Az átvitelről azonban előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.
Flüssige Chemikalien können direkt appliziert oder zuvor verdünnt werden.A folyadék halmazállapotú vegyi anyagokat hígítatlanul vagy az adagolás előtt hígított formában lehet alkalmazni.
Diese Übertragungen müssen jedoch zuvor der Kommission mitgeteilt werden.“Mindazonáltal az átvitelről előzetesen értesíteni kell a Bizottságot.”
Fahrzeuge, bei denen bereits zuvor Verstöße festgestellt oder vermutet wurdenOlyan járművek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

zuvorkommendelőzékeny
Sie wurden zuvor rechtmäßig aus der Union nach Grönland ausgeführt;a nyers gyémántokat korábban jogszerűen exportálták az Unióból Grönlandra;
Mischer, bei denen bereits zuvor Verstöße festgestellt oder vermutet wurdenTakarmánykeverők, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja
Sie wurden zuvor rechtmäßig aus der Union nach Grönland wiederausgeführt;a nyers gyémántokat korábban jogszerűen újraexportálták az Unióból Grönlandra;
Es verkaufte jedoch weiterhin seine zuvor hergestellten Waren auf dem Inlandsmarkt.A belföldi piacon azonban még mindig értékesítette a korábban megtermelt termékeit.
Diese Ausnahme ist zuvor von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu gewähren.“Ezt az eltérést előzetesen az ellenőrző hatóságnak vagy szervezetnek engedélyeznie kell.”.
sämtlichen Änderungen der zuvor dem Mitgliedstaat der Identifikation mitgeteilten Angaben.az azonosítót kiadó tagállamnak bejelentett információkban bekövetkezett változásokról.
Informationen zur Verwirklichung aller zuvor für die einzelnen Tätigkeitsbereiche festgelegten Ziele.információ a különböző tevékenységek tekintetében az előzetesen kitűzött célkitűzések eléréséről.