"zuerst" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
zuerstelőször

Beispieltexte mit "zuerst"

Bitte loggen Sie sich zuerst ein.Először jelentkezzen be.
In welchen EU-Staat ist er zuerst eingereist?Az EU melyik tagállamába lépett be először?
Die Ratingagenturen übermitteln zuerst qualitative Daten.A hitelminősítő intézet először a kvalitatív adatokat továbbítja.
wenn mehr als eine Lampe ausfällt, je nachdem, was zuerst eintritt.egynél több lámpa meghibásodott (amelyik feltétel előbb teljesül).
Angrenzende Zuförder- und Abfördersysteme sind zuerst zu demontieren.Először a gép szomszédságában álló hozzá- és elszállító berendezéseket kell leszerelni.
Bevor Sie einen Begriff hinzufügen, muss zuerst eine WL angelegt werden.Mielőtt Ön hozzáadhatna egy kifejezést, előbb létre kell hoznia egy WL listát.
Der zuerst erreichte Grenzwert beendet die chargische Zudosierung für den nächsten Bearbeitungszyklus.Az első határérték elérésekor befejeződik az anyag adagonkénti hozzávezetése a következő feldolgozási ciklushoz.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Die Barriere ist so angeordnet, dass das Fahrzeug sie zuerst an der Lenksäulenseite berührt.Az akadály úgy van elhelyezve, hogy a jármű először a kormányoszlop oldalán érintkezzen az akadállyal.
Vor Beginn von Arbeiten an der pneumatischen Anlage diese zuerst vollständig drucklos schalten.A pneumatikus rendszerben végzett munkák megkezdését megelőzően először teljesen meg kell szüntetni a rendszerben a nyomást.
Für jede durch zwei Winkel (Vertikal- und Horizontalwinkel) bestimmte Richtung wird der Vertikalwinkel immer zuerst angegeben.Bármely két függőleges és vízszintes szög által meghatározott irány esetén először a függőleges szöget kell megadni.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System