"wiederkehrend" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
wiederkehrendvisszatérő

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

wiederkehrende Schulung und Überprüfung undszinten tartó képzés és ellenőrző vizsga; és
Wiederkehrende verlängerte Ruhezeiten zur ErholungIdőszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidő
wiederkehrende verlängerte Ruhezeiten zur Erholung einplanen und sie den Besatzungsmitgliedern rechtzeitig im Voraus bekanntgeben;időszakos meghosszabbított regeneráló pihenőidőket betervezni és erről kellő időben előre értesíteni a személyzet tagjait;
Jährliche wiederkehrende Schulungen müssen Folgendes umfassen:A szinten tartó képzésnek évente tartalmaznia kell a következőket:
ist äußerst besorgt über dieses immer wiederkehrende Problem;mély aggodalmának ad hangot e visszatérő probléma miatt;
Erhält das in Punkt 4.5 genannte Personal wiederkehrende Schulungen?Részesül a 4.5. pont szerinti személyzet rendszeres időközönként képzésben?
Sowohl einmalige als auch wiederkehrende Lastschriften sind enthalten.Mind az egyszeri, mind a rendszeres közvetlen terhelések ide tartoznak.
Die Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Prüfungen müssen dokumentiert werden.Az üzembe helyezést és az ismétlődő vizsgálatokat dokumentálni kell.
Bei wiederkehrenden Lastschriften wird jede einzelne Zahlung als eine Transaktion gezählt.A rendszeres közvetlen terhelések esetében minden kifizetés külön műveletnek számít.
CRM-Elemente sind in alle entsprechenden Abschnitte der wiederkehrenden Schulung aufzunehmen.A szinten tartó képzés valamennyi megfelelő szakaszába be kell illeszteni a CRM elemeit.