"voraussichtlich" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

voraussichtlichelőrelátható

Beispieltexte mit "voraussichtlich"

die Outputindikatoren, die voraussichtlich zu den Ergebnissen beitragen;a kimeneti mutatók, amelyek várhatóan hozzájárulnak majd az eredményekhez;
Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden, oderi. Az értékpapírok várható ajánlati ára; vagy
der Restrukturierungsplan wurde allen voraussichtlich betroffenen Gläubigern mitgeteilt;a szerkezetátalakítási tervről minden olyan hitelezőt értesítettek, akit az valószínűleg érint;
Ohne besondere Maßnahmen wird dieser Verbrauch bis 2020 voraussichtlich auf 90 TWh steigen.Konkrét intézkedések nélkül a fogyasztás 2020-ra akár a 90 TWh-t is elérheti.
dem Anteil der Prämiengutschriften, die von Kunden voraussichtlich nicht eingelöst werden; unda jutalom-jóváírásoknak azon részét, amelyet az ügyfelek várhatóan nem fognak beváltani; és
Beschreibung des makroökonomischen Umfelds, in dem die Ratingagentur voraussichtlich arbeiten wird;a makrogazdasági környezet leírása, amelyben a hitelminősítő intézet várhatóan működni fog;
Eine erwartete Transaktion ist eine noch nicht kontrahierte, aber voraussichtlich eintretende künftige Transaktion.Az előrejelzett ügylet egy várható, de kötelezettségvállalással nem megerősített jövőbeni ügylet.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

die voraussichtliche Umsetzzeit;az áthelyezés várható időpontját;
Voraussichtliche Fangmenge (in Tonnen):_Várható fogásmennyiség (tonna):_
voraussichtliches Datum der Fertigstellung.a befejezés becsült időpontját.
voraussichtliche Zahl der Teilnehmer oder Margea résztvevők tervezett száma vagy keretszáma;
voraussichtlicher Zeitraum und Ort der Verzollung;a vámkezelés javasolt időtartama és helye;
voraussichtliche Entwicklung von Erzeugung und Nachfrage;a termelés és kereslet alakulását;
voraussichtliche ATC-Streckenführungen und Verkehrsverspätungen;a légiforgalmi irányítástól várható útvonalak és a várható forgalmi késések;
voraussichtliche Gesamtausgaben und in Frage kommende Hektarfläche,az összes kiadás becsült értékét és az érintett terület becsült nagyságát hektárban;
Lage und voraussichtliche Entwicklung;a fennálló helyzet és a várható tendenciák a következők tekintetében:
die voraussichtlichen Auswirkungen der Änderung;a módosítás várt hatásai;
vorgesehenes Anlandedatum und voraussichtliche Zeit;a kirakodás várható napja és időpontja;
die voraussichtliche Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans;a várható végrehajtási időszaka;
Bei Neuemissionen Angabe des voraussichtlichen Emissionstermins.Új kibocsátások esetén, az értékpapírok kibocsátásának várható időpontja.
Zielflugplatz oder -einsatzort und voraussichtliche GesamtflugdauerCélrepülőtér vagy műveleti terület, valamint a teljes számított repülési idő
den voraussichtlichen Zeitplan für die Einleitung der Auftragsvergabe;a közbeszerzési eljárások indításának tervezett időtartama;