"strömen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

strömenömlik

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

herbeiströmenösszecsődül
Kategorisierung von Anlagen und StoffströmenA létesítmények és forrásanyagok besorolása
Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von ZahlungsströmenCash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségekhez vagy veszteségekhez kapcsolódó valós értékelésből származó tartalékok
zu allen Emissionsquellen und Stoffströmen mindestens folgende Angaben:a kibocsátó források és forrásanyagokra vonatkozó információk legalább az alábbiakat tartalmazzák:
Ausführlicher dargestellt wird eine Absicherung von Zahlungsströmen folgendermaßen bilanziert:Konkrétabban, a cash flow fedezeti ügyletet a következők szerint számolják el:
der Preis für die Übernahme der den Zahlungsströmen innewohnenden Unsicherheit (d.h. ein Risikoaufschlag).a cash-flow-kban rejlő bizonytalanság viselésének az ára (vagyis egy kockázati felár).
Das Unternehmen berechnet den Gewinn oder Verlust beim Verkauf eines Anteils von 90 % an den Zahlungsströmen.A gazdálkodó egység kiszámítja a cash flow-k 90 százalékos hányadának értékesítésén keletkezett veszteséget vagy nyereséget.
Zahlungsströme vor Steuern wiederum sind zu einem Satz abzuzinsen, der mit diesen Zahlungsströmen im Einklang steht.Az adózás előtti cash flow-kat az adott cash flow-knak megfelelő kulccsal kell diszkontálni.
die Masse der in den Prüfraum einströmenden Kohlenwasserstoffe bei Prüfräumen mit festem Volumen für Tankatmungsprüfungen (Gramm),a kamrába belépő szénhidrogén tömege (g) állandó térfogatú kamrával végzett 24 órás kibocsátási vizsgálat esetében
eine Änderung der Kategorisierung von Stoffströmen, d. h. wenn ein emissionsschwacher Stoffstrom zu einem emissionsstarken Stoffstrom wird;v. a forrásanyagok besorolásának módosítása, amennyiben egy kisebb jelentőségű forrásanyagból jelentős forrásanyag lesz;