"stabil" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

stabilszilárd

Beispieltexte mit "stabil"

Produkt ist bei Raumtemperatur stabilSzobahőmérsékleten a termék megfelelő stabilitással rendelkezik.
geruchlose, weiße, kristalline Körner oder Pulver, an der Luft stabilLevegőn stabil, szagtalan, fehér kristályos szemcsék vagy por
Zwischen 2009 und dem UZÜ war das Beschäftigungsniveau im Wirtschaftszweig der Union weiterhin stabil.Az uniós gazdasági ágazatban a foglalkoztatás szintje 2009 és a felülvizsgálati időszak között kiegyensúlyozott maradt.
Und schließlich blieben die Ausfuhrpreise der mitarbeitenden in die Stichprobe einbezogenen Hersteller im Bezugszeitraum stabil.Végezetül, a mintában szereplő együttműködő gyártók exportárai a figyelembe vett időszak során stabilak maradtak.
Danach blieben die Werte stabil und gingen zwischen 2011 und dem UZÜ leicht zurück.Ezt követően a termelés szintje változatlan maradt, majd 2011 és a felülvizsgálati időszak között enyhén csökkent. 3.
sonstigen verfügbaren Werten, die rasch flüssig gemacht werden können und deren Wert stabil ist.egyéb, szabadon felhasználható eszközök, amelyek gyorsan átválthatók készpénzre, és amelyek értéke stabil.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Stabilitätstabilitás
Stabilitätsverlusta stabilitás elvesztése
Preisstabilitätárstabilitás
Haushaltsstabilisatorköltségvetési stabilizáló
Stabilitätspaktstabilitási paktum
mangelnde Stabilitäta stabilitás hiánya
Stabilität und Reaktivitätstabilitás és reaktivitás
Stabilisierung der Einkommenjövedelmek stabilizációja
Stabilisierung der Wirtschafta gazdaság stabilizálása
Stabilisierung der Marktpreise;a piaci árak stabilizálását;
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommenstabilizációs és társulási megállapodás
Datenstabilität — BestandsdatenAdatstabilitás– állományi adatok
Verarbeitungsstabilität und Lagerbedingungen.feldolgozási stabilitás és tárolási feltételek
Stabilität der Verfahren bei Finanzierungsprogrammen;a finanszírozási programok eljárásainak stabilitása,
Stabilitätstest bei Niedrigtemperatur (Flüssigkeiten)Alacsony hőmérsékleten végzett stabilitási vizsgálat (folyadékok esetében)
Stabilisator für Kunststoffe mit folgenden Inhaltsstoffen:Stabilizátor műanyaghoz, amely tartalmaz:
Stabilität in den in Biozidprodukten verwendeten organischen Lösungsmitteln und Identität relevanter Abbauprodukte [4]Stabilitás a biocid termékekben használt szerves oldószerekben és a releváns bomlástermékek megnevezése [4]
Kriterien für chemisch instabile GaseA kémiailag instabil gázokra vonatkozó kritériumok
Lagerungsstabilität, Stabilität und HaltbarkeitTárolási stabilitás – stabilitás és eltarthatósági idő
Im UZ stabilisierte sich die Produktionskapazität.A termelőkapacitás a VI-ben stabilizálódott.
Name und zugesetzte Menge des DarmflorastabilisatorsA bélflóra-stabilizáló neve és hozzáadott mennyisége.
Emulgierbarkeit, Reemulgierbarkeit und EmulsionsstabilitätEmulgeálhatóság, újraemulgeálhatóság és emulzióstabilitás
Suspendierbarkeit, Spontaneität und DispersionsstabilitätSzuszpendálhatóság, spontaneitás és a diszperzió stabilitása
Emulgatoren und Stabilisatoren, Verdickungsstoffe und GeliermittelEmulgeáló és stabilizáló anyagok, sűrítőanyagok és zselésítő anyagok