"sperren" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

sperreneltilt

Beispieltexte mit "sperren"

Dieser Drehschalter dient zum Sperren bzw.Entsperren des Manipulators.Ez a forgókapcsoló a manipulátor reteszelésére illetve kioldására szolgál.
Dieses Lager wird mit speziellen modernen Schutzvorrichtungen wie einem Zugangskontrollsystem und physischen Sperren ausgestattet.Ezt a tárolót modern, szakszerű védelmi berendezésekkel látják el, például beléptetőrendszerekkel és fizikai korlátokkal.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Für noch nicht genehmigte WegfahrsperrenJóváhagyással még nem rendelkező indításgátlók esetében: …
Bei Wegfahrsperren, für die noch keine Genehmigung erteilt wurde:Jóváhagyással még nem rendelkező indításgátlók esetében
Armaturen werden zum „Absperren und / oder Drosseln von Medien“ eingesetzt.A szerelvényeket „közegek elzárására és/vagy lefojtására“ használják.
zur Verwendung als Additiv bei der Herstellung von sauerstoffsperrenden Polymeren [1]adalékanyagként való felhasználásra oxigénzáró polimer árucikkek gyártásához [1]
Teil III — Genehmigung von Wegfahrsperren und Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich ihrer WegfahrsperreIII. rész – Indításgátlók jóváhagyása és járművek jóváhagyása indításgátlójuk tekintetében
Typische Elemente einer solchen Spezialausrüstung sind z. B. Umzäunungen, Zugangskontrollsysteme, physische Sperren, Kontroll- und Überwachungssysteme.Jellemző berendezéstípusok pl.: a külső kerítések, beléptetőrendszerek, fizikai korlátok, ellenőrzési és megfigyelési rendszerek.