"schonend" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

schonendkíméletes

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ressourcenschonender umweltfreundlicher VerkehrKörnyezetkímélő, erőforrás-hatékony közlekedés
zulässige Reinigungsmedien sind alle werkstoffschonenden Mediena tisztításhoz használható mindenféle anyagkímélő tisztítószer
Umweltschonend durch hohe Betriebssicherheit und niedrigen StromverbrauchA magas fokú üzembiztonság és az alacsony áramfogyasztás révén a berendezés környezetkímélő.
Werkstoffe für eine nachhaltige und ressourcenschonende Industrie mit geringen EmissionenA fenntartható, erőforrás-hatékony és alacsony kibocsátású ipart ellátó anyagok
Nachhaltige, ressourcenschonende und emissionsarme Technologien für energieintensive ProzessindustrienFenntartható, erőforrás-hatékony és karbonszegény technológiák az energiaintenzív feldolgozóiparban
Planung, Aufbau und Betrieb des transeuropäischen Verkehrsnetzes erfolgen auf ressourcenschonende Weise durchA transzeurópai közlekedési hálózatot erőforrás-hatékony módon kell tervezni, fejleszteni és működtetni, az alábbiak révén:
Entwicklung fortgeschrittener, eingebetteter sowie energieeffizienter und ressourcenschonender Komponenten und Systeme;fejlett, beágyazott és energia- és erőforrás-hatékony komponensek és rendszerek tervezése;
die Union in eine ressourcenschonende, umweltfreundliche und wettbewerbsfähige CO2-emissionsarme Wirtschaft zu wandeln;erőforrás-hatékony, zöld és versenyképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású uniós gazdaság kialakítása,