"schließen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
schließenvégződik

Beispieltexte mit "schließen"

Ablassventil schließenzárja el az ürítőszelepet
Schließen der Greifera megfogó zárása
Schließen der Türen und Fenster von eingehausten BereichenA fedett területek nyílászáróinak becsukása
Schließen Sie das Ablassventil durch Drehen im UhrzeigersinnZárja el az ürítőszelepet, balról jobbra forgatva azt
Schließen Sie den Schlauch an den Zylinder oder das Werkzeug an.Csatlakoztassa a tömlőt a hengerhez vagy a szerszámhoz.
Schließen Sie ein beliebiges Mobilpanel an einem dafür vorgesehenen Steckplatz an.Csatlakoztasson tetszőleges mobil kezelőpanelt az arra a célra előirányzott csatlakozóaljzatba.
Schließen Sie einen Schlauch vom Druckanschluß der Pumpe am Druckanschluß des Zylinders an.Egy tömlővel kösse össze a szivattyú nyomócsonkját a henger nyomócsonkjával.
Schließen Sie einen zweiten Schlauch vom Einfahranschluß der Pumpe an den Einfahranschluß des Zylinders an.Egy másik tömlővel kösse össze a szivattyú beömlő csonkját a henger beömlő csonkjával.
Alle Schieber und Spanner schließenAz összes tolózár és feszítő legyen zárva
Das Ablassventil nur fingerfest schließen.Az ürítőszelepet szerszám nélkül, csak kézi erővel kell elzárni.
Jede Falte, deren Schenkel sich unten schließen.Bármely olyan redő, amelynek szárnyai alul összezáródnak.
Pumpentank entlüften und Ablassventil schließen.Légtelenítse a szivattyú tartályát és zárja el az ürítőszelepet.
Infolge der Kündigung eines bestehenden Vertrags ist ein neuer Vertrag zu schließen.amennyiben a meglévő szerződés idő előtti felbontását követően új szerződés megkötésére van szükség.
die beteiligten Unternehmen haben die Absicht glaubhaft gemacht, einen Vertrag zu schließen.a jóhiszemű szerződéskötési szándék igazolása az érintett vállalkozások részéről;
Die Entlüftungsöffnungen der Kraftstoffverdunstungsanlage mit Zugang zur Außenluft sind zu schließen.A kibocsátáscsökkentő rendszerből a légkörbe vezető szellőzőnyílásokat el kell zárni.
Die taxonomischen Konzepte schließen einander aus.A taxonómiai fogalmak kizárják egymást.
Die Fangmöglichkeiten gemäß Absatz 1 schließen ein:Az (1) bekezdésben említett halászati lehetőségek körébe a következők tartoznak:
Solche Merkmale schließen unter anderem Folgendes ein:Az említett jellemzők közé tartoznak például a következők:
Die Parteien schließen bei Bedarf separate Vereinbarungen.A felek adott esetben további külön megállapodásokat is köthetnek.
Besonders konstruierte Bestandteile in Nummer ML3 schließen ein:A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek felölelik az alábbiakat:
Chargenunbedenklichkeitsprüfungen schließen Pyrogenitätsprüfungen aus.„A gyártási tételek ártalmatlansági vizsgálata” kategóriába nem tartoznak bele a pirogenitási vizsgálatok.
Fermenter schließen Bioreaktoren, Chemostate und kontinuierliche Fermentationssysteme ein.A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

anschließendazután
beschließenelhatároz
verschließenelzár
Anschließen der Pumpea szivattyú csatlakoztatása
Zum Beispiel ist der Berstsensor an einen zugelassenen Trennschaltverstärker anzuschließenCsatlakoztassa például a hasadásérzékelőt egy engedélyezett kapcsolóüzemű erősítőhöz
Es wird anschließend sprühgetrocknet.Ezt követően porlasztva szárítják.
den Wettbewerb nicht ausschließen; undnem zárják ki a versenyt; valamint
Anschließend sind die Proben zu analysieren.Ezt követően a mintákat elemezni kell.
Umschuldung mit anschließender PrivatisierungAdósságkonverzió és azonnali privatizáció
Folgender abschließender Satz wird angefügt:a pont kiegészül az alábbi záró mondattal:
Ein das AquiferSystem umschließender Grundwasserstauer.Az AquiferSystem víztartórendszert körülzáró Aquiclude vízzáró réteg.
die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte,az éves végrehajtási jelentések és záró végrehajtási jelentések;