"schlicht" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
schlichtegyszerű

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Schlichtungsverfahrenegyeztetőbizottsági eljárás
Streitschlichtungválasztottbíráskodás
politische Schlichtungpolitikai egyeztetés
Die Mitgliedstaaten hatten die Möglichkeit, die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens zu beantragen.A tagállamoknak lehetőségük volt egy egyeztető eljárás indítását kérni.
Sofern angebracht, sollte die ESMA den Abschluss der Vereinbarung im Rahmen ihrer Schlichterrolle erleichtern.Az EÉPH-nak, szükség esetén, mediációs szerepe révén elő kell mozdítania a megállapodás véglegesítését.
einem Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren in einem Mitgliedstaat, in einem Drittstaat oder vor einer internationalen Schiedsgerichts- oder Schlichtungsinstanz odervalamely tagállamban, harmadik országban vagy nemzetközi választott bírósági vagy békéltetési fórum előtt lefolytatott választott bírósági vagy békéltetési eljárás során, vagy
Vertrauensbildung, Schlichtung, Dialog und Versöhnung unter besonderer Berücksichtigung entstehender Spannungen zwischen Gemeinschaften zu erleichtern und entsprechende Kapazitäten aufzubauen;a bizalomépítés, a közvetítés, a párbeszéd és a megbékélés elősegítése, valamint az ezekhez kapcsolódó kapacitásépítés, különös tekintettel a közösségek között kialakuló feszültségekre;