"sauber" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
saubertiszta

Beispieltexte mit "sauber"

Arbeitsbereich immer sauber halten.A munkaterületet mindig tisztán kell tartani.
Die für die Probenahme bestimmten Geräte, Flächen und Behälter müssen sauber und trocken sein.A mintákkal közvetlenül érintkező eszközöknek, felületeknek és tartályoknak tisztáknak és szárazaknak kell lenniük.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Sauberkeittisztaság
unsaubertisztátlan
saubere Technologietiszta technológia
sauber; praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen, ausgenommen Beetmaterial;tiszta, a bélelőanyag kivételével gyakorlatilag minden idegen anyagtól mentes,
Verwendung von sauberen Häuten und FellenTiszta nyersbőr vagy irha felhasználása
Sichere, saubere und effiziente EnergieversorgungBiztonságos, tiszta és hatékony energia
Das Gerat an einem sauberen und trockenen Ort lagern.A berendezést tiszta és száraz helyen kell tárolni.
Montagelage auf dem Kopf ist nur bei sauberen Medien zulässig.A fejen kialakított szerelési helyzet csak tiszta közegek esetén megengedett.
Halten Sie den gesamten Zylinder sauber, um seine Lebensdauer zu verlängern.Tartsa tisztán a teljes hengert, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát.
Auf persönliche Sauberkeit und auf die Sauberkeit der Kleidung ist zu achten.Ügyelni kell a személyes higiéniára és a ruházat tisztaságára.
Die Augen sofort mit reichlich sauberem, fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen.Nyitott szemhéj mellett azonnal mossa ki szemét bőséges mennyiségű tiszta folyó vízzel.