"rund" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

rundnagyjából

Beispieltexte mit "rund"

Rund und gleichmäßig zylinderförmig.Kerek, egyenletes henger alakú.
Rund 7-8 Mrd. EUR können nicht aufgebracht werden.A le nem fedezett igények mintegy 7–8 milliárd EUR-t tesznek ki.
Rund und zylinderförmig, kann leicht verschoben sein.Kerek henger alakú, kismértékben megcsúszhat.
Die Banken dürften 2013 nur rund 10 Mrd. EUR anbieten.A bankok kínálata várhatóan 10 milliárd EUR körüli szintre korlátozódik (2013-ban).
Diese Preise lagen im UZ um rund 15 % unter den Weltmarktpreisen.A vizsgálati időszakban ezek az árak a világpiaci áraknál mintegy 15 %-kal voltak alacsonyabbak.
Die Maßnahmen würden daher für rund 95 % dieser Einfuhren gelten.Ezért a behozatal mintegy 95 %-ára vonatkoznak.
Die gleichartige Ware wurde von rund 215 Herstellern in der Union gefertigt.A vizsgálati időszak alatt hasonló terméket 215 gyártó állított elő az Unióban.
Er bezieht rund 90 % seines Wolframcarbidbedarfs vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.Volfrámkarbid beszerzéseinek mintegy 90 %-át a közösségi iparágtól vásárolja.
Die acht mitarbeitenden vorgelagerten Wirtschaftsbeteiligten beschäftigten im UZ rund 4200 Personen.Munkahelyek tekintetében a nyolc upstream gazdasági szereplő a vizsgálati időszakban mintegy 4200 főt foglalkoztatott.
Die sieben mitarbeitenden nachgelagerten Wirtschafts–beteiligten beschäftigten im UZ rund 550 Personen.Munkahelyek tekintetében a hét downstream gazdasági szereplő a vizsgálati időszakban mintegy 550 főt foglalkoztatott.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Grundstellungalaphelyzet
GrundfeldAlapmező
Grundbalkentalpgerenda
Grundstellungsfahrtalaphelyzetbe történő elmozdulás
Hintergrundháttérinfók
Kanten verrundenkerekítsék le az éleket
Grundstellung herstellenhelyezze alaphelyzetbe
Grundstellung Vermessungaz alaphelyzet mérése az típusnál
eigentliche Grundstellungtulajdonképpeni alaphelyzet
grundlegende Sicherheitsmaßnahmenalapvető biztonsági intézkedések
Rundfunksender und -empfängerrádiókészülék
Schutz der Grundrechteszabadságok védelme
Einstellung der Grundbalanceaz alapegyensúly beállítása
technische Daten Grundgeräteaz alapkészülékek műszaki adatai
nach grundlegenden Änderungenalapvető módosításokat követően
Explossionschutzgrundlagen und Methodika robbanásvédelem alapelvei és módszertana
Rundfunkempfangsgeräte für Kraftfahrzeuge, a. n. g.Gépjárművekben használatos, m.n.s. rádió-vevőkészülék
Rundfunkempfangsgeräte, die ohne externe Energiequelle betrieben werden könnenRádióműsor-vevőkészülékek, amelyek képesek külső áramforrás nélkül működni
Rundfunk-Übertragungsdienste zur Bereitstellung von Sendeinhalten für EndnutzerMűsorszóró átviteli szolgáltatások, a műsorok tartalmának végfelhasználóhoz történő eljuttatására.
Rundfunkempfangsgeräte für Kraftfahrzeuge, kombiniert mit Tonaufnahme- oder -wiedergabegerätGépjárművekben használatos rádió-vevőkészülék hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel
Rundfunkempfangsgeräte (ohne solche für Kraftfahrzeuge), die auch ohne externe Stromquelle betrieben werden könnenKülső áramforrás nélkül működő rádióműsor-vevő készülék (kivéve az autórádió)
Rundfunkempfangsgeräte von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art, die nur mit externer Energiequelle betrieben werden könnenCsak külső áramforrásról működő, gépjárművekben használt rádióműsor-vevőkészülékek
Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kombiniertRádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
Entlassung aus wirtschaftlichem Grundlétszámcsökkentés gazdasági okokból
Obere Zeichen schwarz auf gelbem oder orangefarbenem HintergrundA felső szimbólumok feketék sárga vagy borostyán háttérben
Taster mit Lampe Grundstellung„Alaphelyzet” jelzőlámpás nyomógomb
Erläuterung zu den GrundbedienelementenAz alapvető kezelőelemekre vonatkozó magyarázat
Hilfsaufnahme für Grundeinstellung GreiferA megfogó alapbeállítás segédfelfogatója
Sonderfunktion Grundstellungsfahrt im FahrzeugKülönleges funkció - alaphelyzetbe mozdulás a járműben
Union der europäischen RundfunkorganisationenEurópai Műsorszórók Szövetsége
Gefährdung aufgrund fehlerhafter Instandhaltungsarbeitenveszélyeztetés hibásan végzett karbantartási munkák miatt
elektrotechnische und steuerungstechnische Grundkenntnisseelektrotechnikai és vezérléstechnikai alapismeretek