"regional" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

regionalregionális

Beispieltexte mit "regional"

gegebenenfalls Bezeichnungen, die lokal oder regional anerkannt oder gestattet sind.a faj minden más, helyileg vagy regionálisan elfogadott vagy engedélyezett neve, ha van ilyen.
Die Subvention ist zudem regional spezifisch für bestimmte Unternehmen in der Wirtschaftszone Xin Yu.A támogatás regionális szempontból is egyedi, mivel a Hszin Jü gazdasági övezet meghatározott vállalataira vonatkozik.
Frühere Beurteilung der Vereinbarkeit regional differenzierter Sozialabgaben durch die ÜberwachungsbehördeA Hatóságnak a regionálisan differenciált szociális biztonsági járulékokra vonatkozó rendszer összeegyeztethetőségével kapcsolatos korábbi vizsgálata
Angesichts der regional sehr unterschiedlichen Wirtschaftsleistung bleibt der Abbau der regionalen Unterschiede ein vorrangiges Ziel.Mivel az egyes régiók között nagyok a teljesítménykülönbségek, elsőbbséget élveznek a regionális egyenlőtlenségek megszüntetését célzó intézkedések.
Somit ist das gegenwärtige System regional differenzierter Sozialversicherungsbeiträge bis Ende 2003 eine bestehende Beihilferegelung.Következésképpen a jelenlegi, regionálisan differenciált szociális biztonsági járulékokra vonatkozó rendszer 2003 végéig egy létező támogatási rendszer.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Regionalpolitikregionális politika
Bruttoregionalproduktbruttó regionális termék
Regionalisierungregionalizáció
Regionalismusregionalizmus
Regionalstatistikregionális statisztika
regionales Gefälleregionális egyenlőtlenség
regionale Wirtschaftregionális gazdaság
regionale Entwicklungterületfejlesztés
regionale Gesamtrechnungregionális számlák
regionale Zusammenarbeitregionális együttműködés
Regionalisierung des Handelsa kereskedelem regionalizálása
regionale geochemische Erkundungregionális geokémia
Zielgruppe der RegionalseminareA regionális szemináriumok kedvezményezettjei
Direktor des Regionaleigentumsfonds.ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч
regionale und lokale Gebietskörperschaften,regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok;
Regionale Aufteilung der nationalen ObergrenzenA nemzeti felső összeghatárok regionális felosztása
regionale Gesamtbevölkerung (Gewichtung: 25 %),regionális össznépesség (súlyozás: 25 %),
Regionale Zusammenarbeit bei BestandserhaltungsmaßnahmenA védelmi intézkedésekkel kapcsolatos regionális együttműködés
Regionalbeihilfen, die Gegenstand einer eingehenden Prüfung sindRészletes vizsgálat tárgyát képező regionális támogatási intézkedések
regionale und lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten,a tagállamok regionális kormányzatai, helyi hatóságai és közszektorbeli intézményei;
Regionalbeihilfen, die auf eine Verringerung der laufenden Ausgaben (Betriebsbeihilfe) abzielen, sind normalerweise verboten.A gazdasági társaságok folyó költségeinek csökkentésére irányuló regionális támogatás (működési támogatás) általában nem megengedett.
Staatsform der regionalen Autonomieregionalizált állam
reserviert für regionale Verwendung100–199: regionális felhasználásra fenntartva
Berechnung der regionalen Grundflächen;a regionális bázisterület számítását;
Koordinierung zwischen regionalen BeirätenA regionális tanácsadó testületek közötti koordináció
Europäischer Fonds für regionale EntwicklungEurópai Regionális Fejlesztési Alap
Volumenwachstumsraten der regionalen BruttowertschöpfungA regionális bruttó hozzáadott érték volumenindexe
Gebietsunterteilung nach regionalen FischereiorganisationenFöldrajzi rétegzés regionális halászati szervezetek szerint