"oft" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
oftgyakran

Beispieltexte mit "oft"

Oft ist eine Kombination mit Zyklonvorabscheidern sinnvoll.Sok esetben hasznosnak bizonyulhat a ciklonos előszűrőkkel való kombinálásuk.
Oft sind Mindestmonatsraten zu leisten, um echte Kredite zumindest teilweise zurückzuzahlen.Gyakran havi minimumtörlesztést kell teljesíteni, a nyújtott hitel legalább részleges visszafizetésére.
Die obigen Schritte so oft wie nötig wiederholen.Amilyen gyakran csak szükséges ismételje meg a fenti műveleti lépéseket.
Daher bleiben solche Streitigkeiten oft ungeklärt.Az ilyen jellegű vitás ügyek rendezése így egyelőre gyakran elmarad.
So oft wie notwendig in die Löschungsdatei aufzunehmende FelderA törlésre szolgáló fájlban a szükséges gyakorisággal megjelenítendő üzleti adatmezők
oft ausgenommen.Az ad hoc támogatás gyakran kizárt az általános csoportmentességi rendelet hatálya alól.
oft große Stückzahlen von Zeugnissen vorrätig.Az országos növényvédelmi szervezetek általában nagy mennyiségű bizonyítványt tárolnak.
oft elektrisch betriebenes Gerät, das einen Heulton zur Warnung der Öffentlichkeit erzeugt.Gyakran elektromos úton működtetett, rögzített eszköz, amely a lakosság figyelmeztetése céljából fülsértő hangot ad ki.
oft wie nötig wiederholen.)Anyanyelv(ek): [nevezze meg]Nyelv:ÍráskészségTársalgásBeszédkészségOlvasáskészségHallás utáni értésÖnértékelés(Annyiszor megismételve, ahányszor szükséges.)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Softwarefehlerszoftverhiba
Softwareszoftver
Lernsoftwareoktatóprogram
Softballsoftball
Freie Softwarenyílt forráskódú szoftverek
Softkeytasten signalisiertprogramozható billentyűkkel
Computer mit Microsoft EXCEL.Számítógép Microsoft EXCEL programmal.
Software und Datenbanken [102]Számítógépes szoftverek és adatbázisok [102]
Erkennung der Endlagen über Software.A véghelyzetek szoftveres felismerése.
Anschaffung von Ausrüstung und SoftwareBerendezések és szoftverek vásárlása
Nutzung von Bürosoftware als Cloud-Computing-Dienstleistung;irodaiszoftver-használat felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül,
Der Ausdruck ‚Technologie‘ bezeichnet auch „Software“.“A ’technológia’ körébe a „szoftverek” is beleértendők.”
Software, Hardware, Infrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen;szoftverek, hardverek, infrastruktúrák, technológiák és szolgáltatások;